2016. i 2017.

Tokom ove dve godine organizovano je mnogo skupova gde su članovi VANU bili predsedavajući Organizacionih i Naučnih Odbora ili članovi borda. Većina konferencija je bila međunarodna i finansirana od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije i asocijacija EU.

 • Cveticanin, L.,Brainstroming Workshop, COST CA 15125, DENORMS, Novi Sad, September 2016
 • Denčić, S., 49. Savetovanja agronoma Srbije, 2016
 • Denčić, S., 50. Savetovanja agronoma Srbije, 2017
 • Kastori, R., XX International ECO- conference, 2016
 • Kastori, R., IX Int. Conf. Safe Food, 2016.
 • Kastori, R., X Conf. on Environmental Protection of Urban and Suburban Areas, 2017.
 • Kastori, R., VI. International Scientific Meeting on Mycology, Mycotoxicology and Mycoses, Novi Sad, 2017.
 • Pap, E., SYMOPIS 2016 i 2017, Simpozijum o operacionim istraživanjima, Serbia.
 • Pap, E., SACI 2016 i 2017, International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics, Budapest and Timisoara, Romania.
 • Pap, E., CINTI 2016 i 2017, IEEE International Symposium on Computational Intelligence and Informatics, Budapest, Hungary.
 • Pap, E., SISY 2016 i 2017, IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics, Subotica, Serbia
 • Pap, E., SINTEZA 2016 i 2017, International scientific conference of IT and Business Related Research, Belgrade.
 • Pap, E., INES 2016 i 2017, IEEE International Conference on Intelligent Engineering System, Budapest and Larnaca Cyprus.
 • Pap, E., Linz Seminar on Fuzzy Set Theory 2016 i 2017, Linz, February
 • Pap, E., .FSTA 2016 International conference on fuzzy set theory and applications, Liptovsky Jan, Slovakia.