Preminuo Prof. dr Svetozar Nićin (1948-2016)

Profesor doktor Svetozar Nićin, jedan od najboljih kardiotorokalnih hirurga Srbije i dopisni član VANU preminuo je juče u 69. godini života. Radni vek proveo je u Institutu za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici. Bio je professor Hirurgije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

Njegovo naučno interesovanje bilo je vrlo široko. U početku se fokusirao na uvođenje skrining testova za praćenje opijatnog dejstva lekova u krvi. Prvi je u Jugoslaviji 1989. godine dokazao prisustvo tildina primenom metode spektrofotoflurimetrije. Ukazao je i na pozitivne efekte uvođenja prostaciklina u upotrebu u toku same operacije i ranom postoperativnom periodu za smanjenje perioperativnog infarkata kod operacija revaskuralarizacije miokarda, naročito kod pacijenata kod kojih je rađena endarteriektomia kao hirurška metoda. Kasnije se njegov interes fokusira na uspostavljanje i usavršavanje dijagnostike i lečenja akutne disekcije torakalne aorte. Inspirisan svojim boravkom u Americi (Baylor College of Medicine kod Prof. Joseph S. Coselli-a, Hjuston) zajedno sa svojim saradnicima radio je na implementaciji operacija na proksimalnoj aorti kod akutne disekcije u rutinsku praksu na Klinici. Njegovo dalje interesovanje je vezano za uvodjenje hibridnih procedura u kardiovaskularnoj medicini u kliničku praksu.

Autor/koautor je 476 saopštenja na kongresima u inostranstvu i 168 saopštenja na kongresima u zemlji. Bio je autor ili koautor u preko 20 publikovanih radova.

U svom stručnom i edukativnom radu je tri puta nagrađivan: Srebrnom medaljom Udruženja kardiologa Jugoslavije, za celokupnu aktivnost u Udruženju kardiologa Jugoslavije 1998-2001, Poveljom sa plaketom za doprinos u razvoju Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, 2002. i Zahvalnicom za uspešan rad u okviru delatnosti Društva lekara Vojvodine, 2003.

Prof. dr Nićin je bio član Udruženja Kardiovaskularnih hirurga Srbije i Udruženja Kardiotorakalnih hirurga Srbije, član Evropskog udruženja kardiovaskularnih hirurga (European Chapter of the International Society for Cardiovascular Surgery) i član član Međunarodnog društva za kardiotorokalnu hirurgiju (International Society of Cardio – Thoracic Surgeons).