O konkursu Fondacije akademika Bogumila Hrabaka za publikovanje doktorskih disertacija

Prema Pravilniku o radu Fondacije Bogumila Hrabaka do kraja ove kalendarske godine raspisaće se konkurs za publikovanje odbranjenih doktorskih disertacija iz oblasti istorije (raznih grana), jezika i istorije književnosti, na fakultetima Univerziteta u Novom Sadu, Beogradu, Banja Luci, Istočnom Sarajevu i Kosovskoj Mitrovici.

Prijave mogu podneti autori odbranjenih doktorskih disertacija, koje još nisu drugde publikovane.

Neophodno je uz prijavu priložiti jedan primerak disertacije na papiru i na CD-u (korigovan i lektorisan), sa Izveštajem Komisije određene za ocenu disertacije, odlukom Veća Fakulteta o prihvatanju i potvrdom Univerziteta o izvršenoj promociji autora disertacije.

Svake godine mogu biti objavljene najviše dve disertacije, od kojih se jedna odnosi na prošlost Vojvodine, a druga na minulost Srbije (sa Kosovom i Metohijom), te Bosne i Hercegovine.

Pogledajte: Pravilnik o radu Fondacije Bogumila Hrabaka