Konkurs Fondacije akademika Bogumila Hrabaka za publikovanje doktorskih disertacija

Fondacija Bogumila Hrabaka objavljuje konkurs za publikovanje odbranjenih doktorskih disertacija iz oblasti istorije (raznih grana), jezika i istorije književnosti, na fakultetima Univerziteta u Novom Sadu, Beogradu, Banja Luci i Kosovskoj Mitrovici.

Prijave mogu podneti autori odbranjenih doktorskih disertacija, koje još nisu drugde publikovane.

Prijave uz priložen jedan primerak disertacije na papiru, i na CD-u (korigovana i lektorisana), sa Izveštajem Komisije određene za ocenu disertacije, odlukom Veća Fakulteta o prihvatanju i potvrdom Univerziteta o izvršenoj promociji autora disertacije dostaviti do 1. oktobra 2016. godine, na adresu: Fondacija Bogumila Hrabaka, Vojvode Putnika 1, 21000 Novi Sad.

Svake godine mogu biti objavljene najviše dve disertacije, od kojih se jedna odnosi na prošlost Vojvodine, a druga na minulost Srbije (sa Kosovom i Metohijom), te Bosne i Hercegovine.

Pogledajte: Pravilnik o radu Fondacije Bogumila Hrabaka