Završen Javni poziv Fondacije Bogumila Hrabaka za štampanje doktorskih disertacija

Upravni odbor Fondacije Bogumila Hrabaka je konstatovao da su prispele dve prijave:

1. Marina Šimak Spevakova: “Intertekstualnost u delu Vićazoslava Hronjeca”.
Disertacija je odbranjena 2015. na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu

2. Milja Stijović: “Muzej Tome Rosandića u Beogradu”.
Disertacija je odbranjena 2015. na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Članovi UO su se složili da obe prijavljene disertacije svojim kvalitetom i formalnim uslovima odgovaraju zahtevima konkursa Fondacije, i odlučio da obe budu štampane sredstvima Fondacije akademika Bogumila Hrabaka za publikovanje doktorskih disertacija za 2015. godinu.