Mladen Markov 1934-2015

2011

Tokom 2011. godine bavio se pripremom građe za svoj naredni istorijski roman. Piše knjigu „Pogled unazad“.
Pristupno predavanje „Kad su živi zavideli mrtvima – traktat o „Smutnom vremenu“ održao je 9. juna 2011.

2010

Mladen Markov, dopisni članizabran za dopisnog člana VANU 22. jula 2010.

U 2010. godini bavio se pripremom građe za svoj naredni istorijski roman. Piše knjigu „Pogled unazad“.