Fondacija akademika Bogumila Hrabaka za publikovanje doktorskih disertacija – Novi Sad

objavljuje konkurs za publikovanje odbranjenih doktorskih disertacija iz oblasti istorije (raznih grana), jezika i istorije književnosti, na fakultetima Univerziteta u Novom Sadu, Beogradu, Banja Luci i Kosovskoj Mitrovici.

Prijave mogu podneti autori odbranjenih doktorskih disertacija, koje nisu publikovane do sada.

Prijave uz priložen jedan primerak disertacije na papiru, i na CD-u (korigovana i lektorisana), sa Izveštajem Komisije određene za ocenu disertacije, odlukom Veća Fakulteta o prihvatanju i potvrdom Univerziteta o izvršenoj promociji autora disertacije dostaviti do 30. septembra 2015. godine, na adresu: Fondacija akademika Bogumila Hrabaka za publikovanje doktorskih disertacija, Vojvode Putnika 1, 21000 Novi Sad.

Svake godine biće objavljene dve disertacije, od kojih će se jedna odnositi na prošlost Vojvodine, a druga na minulost Srbije (sa Kosovom i Metohijom), te Bosne i Hercegovine.

Uslovi konkursa i Pravilnik Fondacije akademika Bogumila Hrabaka su na www.vanu.org.rs