2014

Uredništvo izdanja VANU činili su: akademik Rudolf Kastori (glavni urednik), akademik Julijan Tamaš i akademik Endre Pap.

U 2014. godini Vojvođanska akademija nauka i umetnosti objavila je četiri publikacije:

  • Godišnjak VANU 2013. Novi Sad, p. 85 (ISSN 1452-2268), 2014;
  • Bogdan Janjušević: Nastanak i razvoj stambenih palata i vila u Vojvodini oblikovanih u stilu secesije krajem XIX i početkom XX veka. Doktorska disertacija, knjiga 11.
    Fondacija akademika Bogumila Hrabaka za publikovanje doktorskih disertacija i Vojvođanska akademija nauka i umetnosti. Novi Sad, p. 208 (ISBN 978-86-80114-00-2, ISBN 978-86-85889-14-1), 2014;
  • Radovan Šoklovački, Miloš Tešić, Dragoljub Badrljica, Miloš Despotov: Mokrinski rodoslovi. Vojvođanska akademija nauka i umetnosti, Novi Sad, p. 168 (ISBN 978-86-85889-50-9), 2014;
  • Strateški pravci razvoja društvenih nauka, kultura i umetnosti Vojvodine do 2020. godine. Zbornik radova Odeljenja društvenih nauka i umetnosti. Vojvođanska akademija nauka i umetnosti, Novi Sad, p. 191 (ISBN 978-86-85889-49-3), 2014.

Izdavanje publikacija omogućili su: Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje, Mesna zajednica Mokrin, prof. dr Todor Janić, Radovan Šoklovački i VANU.
Doktorska disertacija objavljena je sredstvima Fondacije akademika Bogumila Hrabaka za publikovanje doktorskih disertacija.