Prof. dr Ištvan Bikit: Svetla Zemlja i taman Svemir

Prof. dr Ištvan Bikit, dopisni član VANU, održaće pristupno predavanje pod naslovom „Svetla Zemlja i taman Svemir“ u petak, 28. februara 2014. sa početkom u 18 časova u amfiteatru A5 (Departman za fiziku, PMF).

Svetla Zemlja i taman Svemir
rezime

Potraga za osnovnim delovima materije je stara kao ljudska civilizacija. Današnja fizika je na tom putu otkrila strukturu mikrosveta i otvorila put za današnji razvoj čovečanstva. Međutim, pokazalo se da su osvetljenja materije kakvu smo upoznali na Zemlji daleko od sveobuhvatnosti. Kosmos sadrži nepoznate materije i energije koje danas nazivamo tamnim i predmet su daljih istraživanja.

U okviru naučno-popularnog prikaza ovog procesa biće prezentovani i doprinosi Grupe za nuklearnu fiziku, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu.