2013

  • Godišnjak VANU 2012. Novi Sad, p. 54 (ISSN 1452-2268), 2013;
  • Bojan Jovanović: 40 godina umetničkog rada kompozitora Miroslava Štatkića. Novi Sad, p. 188 (ISBN 978-85889-47-9, ISBN 978-85889-22-6), 2013;
  • Milan Micić: Razvitak novih naselja u Banatu (1920-1941). Doktorska disertacija, knjiga 10 (Fond akademika Bogumila Hrabaka za publikovanje doktorskih disertacija). Novi Sad, p. 580 (ISBN 978-86-85889-48-6, ISBN 978-86-85889-14-1), 2013.