2013

Predavanja

  • Dr Boris Varga: „Izborne revolucije“ u bivšim socijalističkim državama. 7. februar 2013.
  • Prof. dr Livija Cvetićanin, dopisna članica VANU: Mehanika u službi mašinogradnje. Pristupno predavanje, 24. oktobar 2013.
  • Prof. emer. Támas Prugberger, počasni član VANU: A munkajog fejlődésének főbb csomópontjai napjainkig (Glavne tendencije razvoja radnog prava do današnjeg dana). 25. novembar 2013.

Promocija

  • Dušan Kováč: Istorija Slovačke. Promocija je održana u Skupštini APV pod pokroviteljstvom potpredsednice Skupštine APV i predsednice Nacionalnog saveta slovačke nacionalne zajednice Ane Tomanove Makanove. Na promociji su govorili akad. Miloš Tešić (generalni sekretar VANU), Samuel Boldocky (prevodilac i recenzent), Ana Tomanova Makanova i autor Dušan Kováč. 4. april 2013.
  • Stefan Barth, Nenad Novak Stefanović: Dijalog Srbina i Nemca na Dunavu. Medijska knjižara Krug, 2013. Na promociji su govorili Nadežda Radović (urednica izdanja) i autori Nenad Novak Stefanović i Zlatoje Martinov. 31. maj 2013.