Prof. dr Wolfgang Schmale: A History of European Identity

Predavanje – Prof. dr Wolfgang Schmale (Katedra za Istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beču): A History of European Identity. Obezbeđen je prevod na srpski jezik. Utorak, 28. januara 2014. Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić (Bulevar oslobođenja 76).