Konkurs za objavljivanje doktorskih disertacija

Vojvođanska akademija nauka i umetnosti  - Novi Sad

sredstvima

FONDA AKADEMIKA BOGUMILA HRABAKA

ZA PUBLIKOVANJE DOKTORSKIH DISERTACIJA

 

objavljuje konkurs za publikovanje odbranjenih doktorskih disertacija iz oblasti istorije (raznih grana), jezika i istorije književnosti, na fakultetima Univerziteta u Novom Sadu, Beogradu, Banja Luci i Kosovskoj Mitrovici.

 

Prijave mogu podneti autori odbranjenih doktorskih disertacija, koje još nisu drugde publikovane.

 

Prijave uz priložen jedan primerak disertacije na papiru, i na CD-u (korigovana i lektorisana), sa Izveštajem Komisije određene za ocenu disertacije, odlukom Veća Fakulteta o prihvatanju i potvrdom Univerziteta o izvršenoj promociji autora disertacije dostaviti do 1. oktobra 2013. godine, na adresu: Vojvođanska akademija nauka i umetnosti, Vojvode Putnika 1, 21000 Novi Sad.

 

Svake godine objaviće se dve disertacije, od kojih se jedna odnosi na prošlost Vojvodine, a druga na minulost Srbije (sa Kosovom i Metohijom), te Bosne i Hercegovine.

 

Uslovi konkursa i Pravilnik Fonda akademika Bogumila Hrabaka su na www.vanu.org.rs