Skupština VANU obaveštava javnost o izborima za redovne, dopisne, inostrane i počasne članove VANU

Na osnovu čl. 39 Statuta VANU, 27. aprila 2013. objavljen je Poziv za predlaganje kandidata za izbor redovnih, dopisnih, inostranih i počasnih članova VANU, sa rokom za dostavu predloga do 7.6.2013. Na poziv je blagovremeno prispelo 20 predloga. Svih 20 predloga zadovoljava formalne uslove konkursa, pa će se o njima Skupština VANU izjasniti na izbornoj sednici.

Skupština VANU je na 49. sednici 11. jula 2013. prihvatila Mišljenja Odeljenja VANU i objavljuje ih.

Odeljenje društvenih nauka i umetnosti na sednici održanoj 24. juna 2013. jednoglasno je dalo podršku predlozima da kandidati Lajoš Genc i Sava Halugin budu birani za redovne članove VANU, a da kandidati Stevan Divjaković, Tomislav Ketig i Pero Zubac budu birani za dopisne članove VANU.

Odeljenje prirodnih i tehničkih nauka VANU, na sednici održanoj 3.7.2013. jednoglasno je dalo podršku predlozima da kandidati Srbislav Denčić, Vukadin Leovac i Miloš Tešić budu birani za redovne članove VANU, a da kandidati Ištvan Bikit, Livija Cvetićanin, Radomir Folić, Miroslav Krstonošić i Đula Mešter budu birani za dopisne članove VANU.

Oba Odeljenja su na odvojenim sednicama, održanim 24. juna 2013. odnosno 3. jula 2013. podržala predloge da za inostranog člana VANU bude biran akademik prof. dr Arnold Suppan (Austrija), a da za počasnog člana VANU bude biran prof. dr Tamás Prugberger (Mađarska).

Kandidati su navedeni prema abecednom redu prezimena.

Kompetentni predlagači i ustanove (prema čl. 41 Statuta VANU) mogu u Stručnoj službi VANU izvršiti uvid u dokumentaciju koja se odnosi na podneti predlog (radnim danima od 10 do 12 h) i podneti prigovore u roku od 15 dana od dana objavljivanja Obaveštenja za javnost.

Predsednik VANU
akademik Julijan Tamaš