Održana promocija knjige Dušana Kováča „Istorija Slovačke“ u izdanju VANU i Slovačke akademije nauka

Promocija  knjige Dušana Kováča (Slovačka akademija nauka) „Istorija Slovačke“ (300 strana, 1000 primeraka) koju su 2012. zajedno objavile VANU i Slovačka akademija nauka, održana je 4. aprila 2013. u holu  na drugom spratu Skupštine AP Vojvodine. Promociju su organizovale Ana Tomanova-Makanova, potpredsednica Skupštine APV i Milina Sklabinski, direktorka Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka. Prisustvovalo je oko 50 gostiju, među kojima i predsednik Skupštine APV Ištvan Pastor i zamenik ambasadora Slovačke u Beogradu Rastislav Kostilník. Iz VANU bili su prisutni  Julijan Tamaš, Milorad Miloradov, Branimir Gudurić, Rudolf Kastori, Slobodanka Latinović i Miloš Tešić. Govorili su Milina Sklabinski, Miloš Tešić generalni sekretar VANU, autor Dušan Kováč, prevodilac Samuel Boldocký i Ana Tomanova-Makanova.

Uveče istog dana promocija je održana u prostorijama Matice slovačke u Bačkom Petrovcu. Organizator je bila Katarina Melerova Melihova, predsednica Matice slovačke u Srbiji.  Bilo je prisutno oko 40 slušalaca. Sutradan je promocija održana i u Bačkoj Palanci uz tridesetak slušalaca.