Predavanje se otkazuje zbog vremenskih prilika – Zoran Stojiljković: „Kako preći put od partokratije do konsolidovane demokratije“

Predavanje se otkazuje zbog vremenskih prilika.

Prof. dr Zoran Stojiljković, Fakultet političkih nauka (Beograd), održaće predavanje „Kako preći put od partokratije do konsolidovane demokratije„.

Predavanje je u četvrtak, 13. decembra 2012. u 19 časova Svečana sala Fakulteta tehničkih nauka, Trga Dositeja Obradovića 6, Novi Sad.