Boris Varga: “Izborne revolucije” u bivšim socijalističkim državama

Sredstvima Fonda akademika Bogumila Hrabaka za publikovanje doktorskih disertacija, objavljena je disertacija dr Borisa Varge pod naslovom “Izborne revolucije” u bivšim socijalističkim državama.