2011

Uredništvo izdanja VANU činili su: akademik Rudolf Kastori (glavni i odgovorni urednik), akademik Endre Pap i akademik Julijan Tamaš.
U protekloj godini Vojvođanska akademija nauka i umetnosti objavila je šest publikacija:

  • Godišnjak VANU 2010. Novi Sad, p. 99 (ISSN 1452-2268), 2011;
  • Dragan D. Tasić: Agon – kult herojskog nadmetanja. Doktorska disertacija. Novi Sad, p. 143 (ISBN 978-86-85889-35-6, ISBN 978-86-85889-14-1), 2011;
  • Manojlo Maravić: Kritika politike i fenomenologije video-igara. Doktorska disertacija. Novi Sad, p. 223 (ISBN 978-86-85889-36-3, ISBN 978-86-85889-14-1), 2011;
  • Magdolna Sič: Formiranje prava rimske imperije i pozno rimsko zakonodavstvo. Novi Sad, p. 309 (ISBN 987-86-85889-38-7), 2011;
  • Julijan Tamaš: Đura Papharhaji – od ruralizma do populizma. Ruske slovo, Vojvođanska akademija nauka i umetnosti. Novi Sad, p. 160 (ISBN 978-86-85889-39-4), 2011.
  • Rudolf Kastori, Nada Milošević: Ekološki i fiziološki aspekti kisele sredine – zemljište, biljke i mikroorganizmi. Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Vojvođanska akademija nauka i umetnosti. Novi Sad, p. 199 (ISBN 978-86-80417-31-8), 2011.

Izdavanje publikacija omogućili su Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, Institut za ratarstvo i povrtarstvo (Novi Sad) i sponzori. Doktorske disertacije objavljene su sredstvima Fonda akademika Bogumila Hrabaka za publikovanje doktorskih disertacija.