Trenutno se nalazite na: In memoriam

Prof. dr Pavle Tomić – dopisni član 1948 – 2005

Članove Vojvođanske akademije nauka i umetnosti i geografsku nauku i struku zadesio je veliki i nenadoknadivi gubitak – neumitna smrt otrgla je iz naših redova, prerano i u naponu stvaralačke snage i htenja, priznatog naučnog radnika i pedagoga, omiljenog kolegu, čoveka blistavog duha Pavla...

Prof. dr Vera Diklić – dopisni član 1949 – 2004

Rođena je 7. februara 1949. godine u Novom Sadu. Završila je gimnaziju „Jovan Jovanović – Zmaj“ 1967. godine u Novom Sadu kao nosilac diploma „Vuk Stefanović – Karadžić“, „Svetozar Marković“ i „Mihajlo Petrović – Alas“. Na Medicinski fakultet u Novom Sadu upisala se 1967....
Strana 3 od 3123