Trenutno se nalazite na: Predavanja i koncerti

2009

U Kikindi je 20. januara održana promocija Zbornika sa naučnog skupa "Vasa Stajić - misao i delo". Dr Michael Portmann (Historische Kommission, Beč) je 26. februara održao predavanje Represija i otpor u selima: Agrarna politika u Vojvodini 1944-1953 Dr Ljubomir Majdandžić (Zagreb): Korišćenje obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj - stanje, problemi i perspektive (21. maj)...

2008

akademik Endre Pap: Monotone realne operacije i njihova primena (17. januar 2008) - pristupna beseda prof. dr Jovan Komšić: Principi evropskog regionalizma (22. april 2008) prof. Robert Hammerstiel: Imanentnost i transcendencija u likovnoj umetnosti (30. april 2008) dr. sci. Marc Stefan Peters: Transilvanija i Vojvodina između Srednje Evrope i Balkana (26. maj 2008) Tomislav Ketig: Moderno viđenje neokončane prošlosti (19. jun 2008) Promocija Zbornika radova sa naučnog skupa Vasa Stajić - misao i delo (13. novembar) prof. dr Ranko Končar: Istorijska geneza autonomije Vojvodine (25. novembar)...

2007

Prof. dr Zoran Žiletić (Beograd) je 7. februara održao predavanje Jezik po sebi i takozvana stvarnost. Saorganizator predavanja bio je Klub stipendista AvH-DAAD pri Univerzitetu u Novom Sadu. Dr Ivan Čolović (Beograd) je 5. aprila održao predavanje Nacionalizam kao religija. Mr Sava Halugin, dopisni član VANU je 12. juna održao pristupno predavanje Čulna stvarnost vajarskog prosedea, nakon čega je otvorena njegova samostalna izložba. Prof. dr Nada Perišić-Janjić, dopisna članica VANU je 18. oktobra održala pristupno predavanje Hromatografija na tankom sloju nekad i sad. Prof. dr Bogomil Karlavaris, dopisni član VANU je 31. oktobra održao pristupno predavanje Čovek – vizuelnost i stvaralaštvo, nakon čega je otvorena njegova samostalna izložba...

2006

U 2006. godini VANU je organizovala dva i bila saorganizator tri naučna skupa, šest predavanja i tri koncerta. Organizacija naučnih skupova v 23. januara održan je naučni skup sa međunarodnim učešćem Jezik, obrazovanje, nauka, kultura, zaštita ljudskih i manjinskih prava u Vojvodini i zemljama u...
Strana 2 od 212