Trenutno se nalazite na: Aktivnosti članova

akademik Julijan Tamaš – redovni član

U toku 2013. vršio je dužnost predsednika VANU i redovnog profesora Filozofskog fakulteta u Novom Sadu za predmete Rusinska književnost i Ukrajinska književnost sa opštom književnošću. Na doktorskim studijama predavao je Prirodu proučavanja književnosti za doktorande svih filoloških struka i bio šef Odseka za rusinistiku istog fakulteta...

Akademik Miloš Tešić – redovni član

2018. Prof. dr Miloš Tešić obavljao je dužnost generalnog sekretara VANU. Po pozivu je 18. i 19. maja 2018. prisustvovao godišnjoj svečanoj konferenciji Austrijske akademije nauka u Beču. Bio je član upravnog odbora Fondacije Bogumil Hrabak, za objavljivanje dokorskih disertacija. Štampane su dve...

prof. dr István S. Bikit – redovni član

Izabran je za dopisnog člana VANU 2013. godine. Dobio je nagradu za životno delo Udruženja univerzitetskih nastavnika krajem 2013. godine. Kao predavač po pozivu boravio je na Prince of Songkla University (Hat Yai, Tajland)...

akademik Livija Cvetićanin – redovni član

Izabrana je za dopisnu članicu VANU 2013. godine. Pristupno predavanje pod naslovom „Mehanika u službi mašinogradnje“ održala je 26. oktobra 2013. U novembru 2013. izabrana je za redovnog člana – akademika Južnoslovenske akademije nelinearnih nauka (JANN). Aktivno radi i zaposlena je na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu...

prof. dr. Jovan Komšić – dopisni član

Redovni profesor na predmetu Sociologija na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Departman za evropsku ekonomiju i biznis, Novi Sad; predavač na interdisciplinarnim master evropskim studijama Univerziteta u Novom Sadu (CAESAR) za predmete Politički sistem Evropske unije i Evropske regionalne politike...

akademik Radomir Folić – redovni član

Izabran je za dopisnog člana VANU 2013. godine. Redovni je član Inženjerske akademije Srbije. Na Fakultetu tehničkih nauka u 2013. godini predavao je predmete Betonski mostovi i Zidane konstrukcije (studentima građevinarstva), a Metod naučnog rada arhitektima za stepen master, a na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu u Nišu...
Strana 2 od 3123