Work of the Assembly

IZVEŠTAJ O RADU SKUPŠTINE VOJVOĐANSKE AKADEMIJE NAUKA I UMETNOSTI U 2007. GODINI

Tokom 2007. godine Skupština VANU sazvana je četiri puta. Sednice je vodio predsednik VANU akademik Julijan Tamaš.
U 2007. godini održane su 21, 22, 23 i 24. sednica Skupštine i to u sledećim terminima: 30. januar, 27. februar, 28. mart i 26. juni. Članovi VANU su redovno dolazili na sednice i aktivno i konstruktivno učestvovali u radu Skupštine.
Dnevni red za sednice Skupštine dogovaran je na sednicama Predsedništva, Odeljenja za prirodne i tehničke nauke i Odeljenja za društvene nauke i umetnost.
Na 21. sednici usvojeni su Izveštaji o radu Predsedništva i Skupštine u 2006, Izveštaj o finansijskom poslovanju (po projektima i na poziciji zajedničkih sredstava), Finansijski plan za 2007, Izdavački plan VANU za 2007. godinu i Plan aktivnosti VANU u 2007. god. (pristupna predavanja i beseda, predavanja i koncerti renomiranih stručnjaka i umetnika).
Zaključeno je da je VANU u protekloj godini u potpunosti realizovala predviđeni program rada, kao i da se celokupna aktivnost odvijala u dve, strateški najznačajnije, oblasti: unapređenje i očuvanje duhovne i materijalne baštine Vojvodine.
Na osnovu strukture troškova u 2006. godini sačinjen je Finansijski plan za 2007. godinu. Isti je uvećan u odnosu na prethodnu godinu za predviđenu stopu inflacije.
Sledeća, 22. sednica bila je posvećena razmatranju i usvajanju završnog računa Vojvođanske akademije nauka i umetnosti. Pored usvajanja završnog računa, usvojeni su i izveštaji o boravcima predstavnika VANU na međunarodnim naučnim skupovima i konferencijama, kao i poseti delegacije VANU Deski (Mađarska) i poseti južnomađarskog prefekta g. Zoltana Nađa. Razmatrano je i pitanje prostornog smeštaja VANU.
Na 23. sednici je dato mišljenje na Izveštaje o radu na projektima i Finansijske izveštaje za projekte koje finansira Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine, a takođe i na Prijave i Finansijske planove za nastavak sufinansiranja projekata od interesa na konkurs Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine.
Pravilnik o javnim nabavkama malih vrednosti i Pravilnik o radu Fonda B. Hrabak za publikovanje doktorskih disertacija usvojeni su na 24. sednici Skupštine VANU.
Finansijsko poslovanje VANU u 2007. godini bilo je pozitivno. Najveći deo sredstava dolazio je iz Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj (sredstva za realizaciju naučno-istraživačkih projekata) i Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje i kulturu IV AP Vojvodine (sredstva za izdavačku delatnost).
Izborom novih članova iz oblasti umetničkog stvaralaštva, uravnotežena je struktura članstva VANU u skladu sa zamisli koju su precizirali Predsedništvo i Skupština VANU.
Međunarodna saradnja, i pojedinačna i bilateralna, je umnožena. Obezbeđena su sredstva za saradnju sa Austrijskom i Slovačkom akademijom nauka u 2008. godini.