PROJECTS IN 2016 AND 2017

Investigatiors were included into 4 projects financially supported by the Ministry of Science and technologic development of Republic Serbia. The members of VANU investigated in the project in agriculture which was supported by Matica Srpska in Novi Sad. The Secretary of Science of Vojvodina supported also a scientific project in multicriteri decision up to 2016. In 2016 and 2017 we were incorporated into two projects supported by faculties of the University of Novi Sad.

Members of VANU were incorporated into projects of EU, mainly in mobility programs, too. The result of projects was the disemination of knowledge.

The list of the main project is presented.

Cveticanin, L., Metode modeliranje na više skala sa primenama u biomedicini, Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, (No. Proj. OI-174028)

Cvetićanin, L., Primena biomedicinskog inženjeringa u pretkliničkoj i kliničkoj praksi, Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, (No. Proj. IT-41007)

Denčić, S., Savremeno oplemenjivanje strnih žita za sadašnje i buduće potrebe (No. Proj. TR-31066), Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

Kastori R., Teški metali i životni procesi biljaka, Odelenja za prirodne nauke Matice Srpske.

Pap, E., Matematički modeli nelinearnosti, neodređenosti i odlučivanja, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije, (No. Proj. OI-174009).

Projekat „Strategija održivog razvoja 2013-2017“ Ekonomskog fakulteta u Subotici. Teme:

  • Komšić, J., Regionalističke strategije i održivi razvoj – Srbija u svetlu evropskih iskustava (2016)
  • Komšić, J., Principi i pretpostavke razvojne harmonizacije kulturoloških različitosti na putu Srbije ka EU (2016)
  • Komšić, J., Održivi razvoj, evropeizacija Srbije i pretpostavke regionalne demokratije, 2017.
  • Komšić, J., Sociološki aspekti interakcije razvoja i kulture, 2017.

Projekat „Višekriterijumsko odlučivanje u složenim tehničko-tehnološkim sistemima u AP Vojvodini“ Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj

  • Tešić, M., Višekriterijumsko odlučivanje za poboljšanje efikasnosti rada biogas postrojenja korišćenjem fazi logike i ekspertskih sistema u AP Vojvodini, 2016.

Projekat Advanced Course in Rectal Cancer Surgery, Medicinski fakltet, Novi Sad

  • Gudurić, B., ELAPE operaciji i resekciji jetre kod CRC metastaza« Sremska Kamenica.

Cveticanin, L., Erasmus Mobility Program: Politehnica University of Timisoara, Romania, 2016
Cveticanin, L., CEEPUS Program: University of Szeged, Hungary, 2016 and 2017
Cveticanin, L., CEEPUS Program: Politehnica University of Timisoara, Romania, 2017
Cveticanin, L., Erasmus Mobility Program: University Polytechnika, Lodz, Poland, 2017
Cveticanin, L., CEEPUS Program: University of Zhiline, Slovakia, 2017