Currently Browsing: Members’ Activities

Prof. Dr Branimir Gudurić – Full-Member

U toku školske 2009/10. godine nastavio je sa radom u dodiplomskoj nastavi za predmete Medicinska etika i Metodologija naučnoistraživačkog rada na engleskom jeziku, za Englesku školu Medicinskog fakulteta, u svojstvu Professor Emeritus, kao i za poslediplomsku nastavu za doktorske studije iz Onkologije. Rukovodio je projektom VANU „Rana detekcija karcinoma debelog creva kod različitih etničkih grupa Vojvodine”...

Prof. Dr. Jovan Komšić – Corresponding Member

2016 – 2017 Prof. Komšić gave lectures in Sociology, Political Systems in EU and History of EU at the Facultz of Economics in Subotica, Serbia, and Department of international and european economics and buisness in Novi Sad. He gavve lectures in Political szstems in European Union and European...

Prof. Dr. Rudolf Kastori – Full-Member

U 2009. godini bio je član Predsedništva VANU, inostrani član Mađarske akademije nauka i redovni član Jugoslovenske inženjerske akademije. Glavni i odgovorni urednik izdanja VANU, glavni i odgovorni urednik naučnog časopisa Matice srpske Proceedings for Natural Sciences, predsednik Uredništva Proceedings XIII International ECO-conference 2009. Novi Sad, član Uredništva časopisa Acta Agronomica Serbica, i EKO- zdravlje- ekologija i medicina, Novi Sad...

Tomislav Ketig – Corresponding Member

Tomislav Ketig was the Corresponding Member of the Vojvodina Academy of Sciences and Arts..

Prof. Dr. ENDRE PAP – Full-Member

u 2009. godini bio je predsednik VANU. Bio je urednik časopisa Fuzzy Sets and Systems, Elsevier za oblast Nonstandard measures, član redakcija časopisa Novi Sad J. Math., YUJOR-Yugoslav Journal on Operation Research, Tatra Mountains Mathematical Publications, Archiv of Oncology, Acta Polytechnica Hungarica, The Journal of Nonlinear Science and its Application, Panoeconomicus. Bio je nosilac projekta br. 144012 Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije pod nazivom „Modeliranje nelinearnosti, neodređenosti i odlučivanja”...

Prof. Dr. Szalma JÓZSEF – Full-Member

U 2009. godini je bio sekretar Odeljenja društvenih nauka i umetnosti VANU, član bečke međunarodne radne grupe za istraživanje razvoja i reforme evropskog privatnog prava pri Pravnom fakultetu Univerziteta u Beču, član redakcije „Jogtudományi Közlöny” – časopisa Odbora za pravne nauke Mađarske akademije nauka, predsednik Naučnog društva vojvođanskih Mađara i urednik njegovih izdanja...

Prof. Dr. Julijan Tamas – Full-Member

U 2009. bio je član Predsedništva VANU. Obavljao je dužnosti redovnog profesora za predmete Rusinska književnost i Ukrajinska književnost sa opštom književnošću na osnovnim, master i doktorskim studijama i dužnosti šefa Odseka za rusinistiku matičnog Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Bio je rukovodilac projekta VANU „Duhovni resursi Vojvodine” Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj i zajedničkog projekta četiri odseka Filozofskog fakulteta u Novom Sadu „Komparativni osnovi, tipološki status i strujanja u manjinskim književnostima Panonije” Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije...

Prof. Dr. Srbislav Dencic – Full-Member

u 2009. godini je bio urednik časopisa „Selekcija i semenarstvo”, član uredništva Svezaka Matice srpske, serija prirodnih nauka, i član koordinacionog odbora XLIII Savetovanja agronoma Srbije. Držao predavanja iz predmeta Genetika i Oplemenjivanje biljaka na prvoj i trećoj godini redovnih studija na Hersonskom državnom Poljoprivrednom Univerzitetu u Ukrajini. Predsedavao nacionalnim skupom XLIII Savetovanja agronoma Srbije...

Prof. Em. Dr. Radomir Folic – Corresponding Member

2016 and 2017 During 2016 and 2017 Prof. Folic has an active education and scientific research activity. As Prof. Emeritus of the University of Novi Sad he gave lectures at the Doctoral studies on the Department of Civil Engineering at the Faculty of Technical Sciences. He supervised three PhD students: one...

Prof. Dr. Lajos Göncz

u 2009. bio je član Stručnog veća za društvene i humanističke nauke Senata Univerziteta u Novom Sadu, član Saveta eksperata ACIMSI Univerziteta u Novom Sadu i ispitivač na stručnim ispitima za dobijanje dozvole za rad (licence) za stručne saradnike i nastavnike Ministarstva prosvete Republike Srbije...

Prof. Dr Livija CVETICANIN – Corresponding Member

In the last two years Prof. Livija Cveticanin was very active in education and research. At the Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, she gave lectures in Mechnics (Statics, Kinematics, Dynamics and Theory of Vibrations) for students of Mechanical Engineering. In 2016 she is elected for the...

akademik Miloš Tešić – redovni član

Tokom 2009. bio je član Predsedništva VANU. Bio je rukovodilac projekta regionalne saradnje „Razvoj kompleksa tehničkih i pravnih propisa za korišćenje biomase kao energenta, a posebno biogasa” koji finansira Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, a koji realizuje VANU u saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka, Poljoprivrednim fakultetom, Prirodno-matematičkim fakultetom iz Novog Sada i Tehničkim fakultetom „Mihajlo Pupin” iz Zrenjanina...

Prof. Dr. Istvan Bikit – Corresponding Member

2016 and 2017 Chapter in Monograph: Prof. Bikit was active in education of graduate and doctoral students at the University of Novi Sad, Serbia, but also in scientific research. As a coauthor he published 9 papers in significant international journals. Journal Papers: Mrdja, D., Bikit, K., Forkapic, S.,...

akademik Sava Halugin – redovni član

od 2006. godine, profesor metodike likovnog vaspitanja sa praktičnom nastavom na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Subotici. Uporedo radi na realizaciji skulptura, skica, crteža i zabeleški. Organizovao je samostalne i zajedničke izložbe kako u zemlji tako i u inostranstvu. Vršio je postavke skulptura u slobodnom prostoru u zemlji, a i šire. Objavljuje tekstove i naučne radove u stručnim časopisima...

prof. dr Slobodanka Latinović – dopisni član

2009 u 2009. godini nastavlja istraživanje i analizu dobijenih rezultata u okviru naučnog projekta „Slepilo i slabovidost i značaj hirurgije katarakte u smanjenju izlečivog slepila u Vojvodini” (VANU, Medicinski fakultet Univerziteta u Novim Sadu,Temišvaru i Stokholmu).Tokom 2009. prezentuje...
Page 1 of 212