Currently Browsing: Members’ Activities

akademik Branimir Gudurić

U toku školske 2009/10. godine nastavio je sa radom u dodiplomskoj nastavi za predmete Medicinska etika i Metodologija naučnoistraživačkog rada na engleskom jeziku, za Englesku školu Medicinskog fakulteta, u svojstvu Professor Emeritus, kao i za poslediplomsku nastavu za doktorske studije iz Onkologije. Rukovodio je projektom VANU „Rana detekcija karcinoma debelog creva kod različitih etničkih grupa Vojvodine”...

akademik Rudolf Kastori

U 2009. godini bio je član Predsedništva VANU, inostrani član Mađarske akademije nauka i redovni član Jugoslovenske inženjerske akademije. Glavni i odgovorni urednik izdanja VANU, glavni i odgovorni urednik naučnog časopisa Matice srpske Proceedings for Natural Sciences, predsednik Uredništva Proceedings XIII International ECO-conference 2009. Novi Sad, član Uredništva časopisa Acta Agronomica Serbica, i EKO- zdravlje- ekologija i medicina, Novi Sad...

akademik Endre Pap – redovni član

u 2009. godini bio je predsednik VANU. Bio je urednik časopisa Fuzzy Sets and Systems, Elsevier za oblast Nonstandard measures, član redakcija časopisa Novi Sad J. Math., YUJOR-Yugoslav Journal on Operation Research, Tatra Mountains Mathematical Publications, Archiv of Oncology, Acta Polytechnica Hungarica, The Journal of Nonlinear Science and its Application, Panoeconomicus. Bio je nosilac projekta br. 144012 Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije pod nazivom „Modeliranje nelinearnosti, neodređenosti i odlučivanja”...

akademik Milorad Miloradov – redovni član

U 2009. godini bio je predsednik Nacionalnog komiteta Srbije za Međunarodni hidrološki program UNESCO-a. Aprila meseca 2009. predao je koordinaciju saradnje Nacionalnih komiteta podunavskih zemalja za Međunarodni hidrološki program UNESCO-a predsedniku Nacionalnog komiteta za MHP Hrvatske. Kao predsednik Nacionalnog komiteta Srbije za INP UNESCO-a učestvovao je na „23th Working Meeting (WM) of the Regional Hydrological Co-operation of the Danube Countries in the Framework of IHP/UNESCO” u Zagrebu. Po pozivu organizatora, učestvovao je na Međunarodnoj konferenciji „Prema zajedničkoj viziji upravljanja rekom Savom“ (Towards a Shared Vizion for the Sava River) održanoj 4-5. novembra u Zagrebu...

akademik József Szalma – redovni član

U 2009. godini je bio sekretar Odeljenja društvenih nauka i umetnosti VANU, član bečke međunarodne radne grupe za istraživanje razvoja i reforme evropskog privatnog prava pri Pravnom fakultetu Univerziteta u Beču, član redakcije „Jogtudományi Közlöny” – časopisa Odbora za pravne nauke Mađarske akademije nauka, predsednik Naučnog društva vojvođanskih Mađara i urednik njegovih izdanja...

akademik Julijan Tamaš

U 2009. bio je član Predsedništva VANU. Obavljao je dužnosti redovnog profesora za predmete Rusinska književnost i Ukrajinska književnost sa opštom književnošću na osnovnim, master i doktorskim studijama i dužnosti šefa Odseka za rusinistiku matičnog Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Bio je rukovodilac projekta VANU „Duhovni resursi Vojvodine” Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj i zajedničkog projekta četiri odseka Filozofskog fakulteta u Novom Sadu „Komparativni osnovi, tipološki status i strujanja u manjinskim književnostima Panonije” Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije...
Page 1 of 212