akademik Boško Kućanski

Akademik dr. stom. dr. med. dr. sci. Boško Kućanski rođen je 1931. godine u Krbavici kod Korenice (Lika) u porodici učitelja. Osnovnu školu pohađao je u više mesta Like, Dalmacije, Bosne i Srbije, a gimnaziju u Šapcu. Završio je Stomatološki fakultet u Beogradu 1958. i Medicinski fakultet u Sarajevu 1972. Studirao je istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Studijski je boravio u Italiji, Francuskoj, Španiji, Nemačkoj, Kanadi i SAD. Redovni je profesor na Stomatološkom fakultetu i Akademiji likovnih umetnosti u Sarajevu. Redovni je član Akademije nauka i umjetnosti BiH (1978). Inostrani član Vojvođanske akademije nauka i umetnosti od 2010.

Oblast istraživanja

Likovni svet sada već definisan i značajno zaokružen likovni opus Kućanskog, počivaju na pouzdanim temeljima jednog sasvim ličnog stava. Ovaj veliki maštar i neumorni tragalac, svesno ili podsvesno svoja istraživačka osetila znalački vešto usmerava na još do danas nedovoljno otkrivene i nepoznate prostore osećajnosti. Dobija se utisak da se njegove ničim ograničene poetizirane likovne maštarije sa prirodnom lakoćom rasvetljavaju na površinama njegovih skulptorskih oblika i platana stvarajući jedan čudesan simbolički konglomerat živog kolorisanih biomorfnih zajednica. Većina njegovih slika i skulptura među sobom objedinjena u tematski definisane, najčešće numerički određene, cikluse u formi oktoiha. Po svom idejnom konceptu oni predstavljaju svojevrsne spojeve realnog i imaginarnog, mogućeg i nemogućeg. Osim metafizičkog i adrealnog u njihove temelje ugrađena je strastvena energija jedno neosporno emocionalno i duhovno bogatstvo umetnika.

Zajedničke izložbe

Kao reprezentant savremene jugoslovenske likovne umetnosti učestvovao je na bijenalima (Budimpešta, Padova, Venecija, Aleksandrija, Njujork) i na mnogobrojnim selektivnim i tematskim izložbama u zemlji i inostranstvu (Dižon, Klagenfurt, Budimpešta, Baku, Gabrovo, Aleksandrija, Montreal, Toronto, Štokholm, Melburn, Atina, Sofija, Montevideo, Bukurešt, Bidgošć, Dod, Bitom Ferrara, Pariz, Klermon Feran, Insbruk, Ingolštat, Padova, Lund, Nikozija, Hovers werda, La Valeta, Stranzano, Malfacone, Vicenca, Hamburg, Berlin, Tokio).

Samostalne izložbe

U toku proteklih 50 godina likovnog delovanja organizovao je 51 samostalnu izložbu u zemlji i inostranstvu u najpoznatijim svetskim galerijama (Galerija Palazzo dei diamanti Ferrara, Galeria Akademie der Kunste Berlin).

Nagrade

Za svoja likovna ostvarenja dobio je 37 nacionalnih i internacionalnih nagrada i priznanja kao i Grand Prix na svetskoj bijenalnoj izložbi u Budimpešti 1973.

Stalna postavka

Dela mu se nalaze u galerijama i muzejima u zemlji i inostranstvu, kao i u stalnoj postavci Muzeja umetnosti XX veka u Budimpešti.

Članstvo

Član je Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine i Međunarodnog udruženja plastičara (UNESCO).