prof. dr Ivan Damjanov

Prof. dr Ivan Damjanov je rođen i rastao u Subotici. Otac Milenko, doktor veterine, već nakon osnovne škole šalje ga u Klasičnu gimnaziju u Zagreb gde završava i Medicinski fakultet, magistraturu i doktorat iz patologije 1971. g sa 30 godina. Postaje asistent na patologiji, zatim docent na Univerzitetu u Zagrebu. Veći deo svoje specijalizacije i posledoktorske studije obavio je na američkim patološkim institutima: Klivlend, Njujork, Filadelfija. Posle izbora za docenta na Univerzitetu Connecticut 1973. g, doktor Ivan Damjanov napušta Jugoslaviju i ceo njegov dalji stručni i nastavno-naučni razvoj je vezan za univerzitetske i institucije za patologiju u SAD-u. Sa Univerziteta u Filadelfiji, na kome je postao redovni profesor 1980. g, prelazi za šefa Instituta za patologiju na Univerzitetu u Kanzasu 1994. g. na kome i danas radi kao profesor.

Dr Damjanov je klinički patolog, naučnik, istrazivač izuzetne kompetencije sa objavljenih 29 knjiga i monografija i 40 poglavlja u knjigama, sa 307 naučnih radova u vodećim medicinskim časopisima od kojih ima preko 4.500 citata. Objavio je i 34 revijalna članka i 101 klinički rad i prikaz slučajeva.  Uveo je novi način obrazovanja u medicinsku patologiju, čime je pojednostavio učenje i razumevanje ove složene kliničke i naučne oblasti. Takav metod obrazovanja preneo je i na univerzitete u Hrvatskoj i kod nas u Novi Sad. Taj metod obrazovanja u patologiji i medicini prikazao je u 7 audiovizuelnih elektronskih publikacija. Pod njegovim mentorstvom je odbranjeno 16 doktorskih teza. Učestvuje u radu brojnih strukovnih udruženja kao: član Internacionalnog komiteta Američke akademije kliničkih patologa, član Savetodavnog odbora Instituta za patologiju, imunologiju i molekularnu biologiju, Porto, Portugal. Predstavnik ja patologije u Interncionalnoj inicijativi za humane embrionalne matične ćelije.  Rukovodilac Patološke i Hirurško-patološke izdavačke grupe DODI za Elektronsko medicinske publikacije, Čikago, Ilinois, USA, član je i Redakcionog odbora i našeg časopisa  Medicinski pregled.

Za svoj izuzetan naučni, obrazovni i stručni rad, dr Damjanov je dobitnik brojnih javnih priznanja:

Dva puta, Helmuth Spitz priznanje za edukaciju patologije Kansas City, K, USA (2000 i 2005); Thomas Kent piznanje za edukaciju – Istrazivačke grupe za edukaciju u patologiji (GRIPE), Tamoa, Fl, USA (2007); počasni profesor Univerziteta u Zagrebu, Splitu, Tjeninu-Kina. (1996, 2001, 2006); počasni doktor nauka Univerziteta u Novi Sadu (2007); dopisni je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (1993) a od jula 2010. godine inostrani član Vojvođanske akademije nauka i umetnosti.