Mr Miroslav Štatkić

  • Dopisni član Vojvođanske akademije nauka i umetnosti od 2010.
  • Rođen 11. oktobra 1951. u Prizrenu.
  • 1977. diplomirao na Fakultetu  muzičke umetnosti u Beogradu, smer kompozicija (u klasi prof. Josif Enrika) sa delom – Muzika 77 za orgulje, mešoviti hor i veliki simfonijski orkestar.
  • 1980. završava poslediplomske studije na istom fakultetu, smer kompozicija (u klasi prof. Josif Enrika) i dobija zvanje: magistar muzičke umetnosti – kompozitor.
  • 1983/84. usavršava se u Zapadnom Berlinu kod prof. Isang Yuna na Visokoj školi za umetnost kao stipendista Nemačke vlade (DAAD).
  • Redovni profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.
  • e-mail: miroslavstatkic@neobee.net

Oblast rada (istraživanja)

  • Muzika (Kompozicija)

Odabrana dela:

Opera:

LENKA (Lirska narodna opera u 2 čina) po libretu književnika Pero Zubca, 1999.

Baleti:

ORION (Grand balet, 2 čina) po libretu Bogdana Ruškuca, 1988.

TEODORA (Grand balet, 2 čina) po libretu autora, 1988.

Simfonije:

АLFA Simfonija br.1 posvećena Beli Bartoku, 1984. W.Berlin.

ATOS Simfonija br.2 posvećena Svetom Savi, 1990.

( I – Atos, II  – Agios o Teos, III  – Epos)

SEOBE Simfonija br.3, 1999.

( I – Egzodus, II  – Prizren, III – Prkos)

Simfonija za gudački orkestar br. 4, 2000.

SVETLOST Simfonija br.5, 2006.

( I – Hazari, II – Srpska paganska molitva, III – Kala ritual, IV – Templari,

V – Sunce ogrejano, VI – Svetlo moje u samoći, VII – SUNCE)

TESLA Simfonija br. 6, posvećena Nikoli Tesli, 2006.

( I – Nijagara, II – Generator beskraja, III – Svetlost golubice )

Koncerti:

DIJALOZI Koncert za klavir i simfonijski orkestar, 1981.

TIPIK Koncert za 2 klavira i simfonijski orkestar, 1999.

ĐURĐEVDANSKI KONCERT za 2 klavira i simfonijski orkestar, 1999.

KONCERT za violinu, violončelo i gudački orkestar, 1991.

METOHIJSKE SKICE Koncert za klarinet, i gudački orkestar sa klavirom, 2001. KONCERT za flautu i simfonijski orkestar (verzija sa gudačkim kvartetom) 2009.

Ostala dela:

Veliki broj orkestarskih, kamernih,horskih, vokalno- instrumentalnih, elektroakustičkih, multimedijalnih, instalacija i solističkih kompozicija.

Predavanja na fakultetu

•         1979. Univerzitet Novi Sad, Akademija umetnosti. Redovni profesor (od 1987.). Discipline: Kompozicija, Orkestracija, Strukturalna analiza muzičkog dela, Poznavanje horske literature,Tonski slog sa aranžiranjem.

•         2001-2006. Univerzitet Crne Gore, Muzička akademija Cetinje. Redovni profesor. Discipline: Kompozicija – poslediplomske studije, Harmonija sa harmonskom analizom, Analiza stilova.

•         2006. Univerzitet Novi Sad, Akademija umetnosti. Redovni profesor. Discipline: Kompozicija, Orkestracija, Harmonija, Kontrapunkt, Tonski slog sa aranžiranjem, Elektronska muzika, Muzička tehnologija.

Druge važne informacije i članstvo

Značajnije nagrade:

SIZ Kulture Vojvodine:

Microstructure V za klarinet, triangl i klavir, 1982.

SVITA za klavir i udaraljke, 1984.

ORION DUO za saksofon (bas klarinet) i vibrafon (marimbafon), 1984.

Jazz sonata br.1 za klarinet i klavir, 1984.

REFLEKSIJE za tri flaute, 1984.

Passionato (Sekstet) za 2 klavira i udaraljke, 1985.

PORTRETI za gudački orkestar, 1985.

Jazz sonata br.5 za flautu i klavir, 1985.

ORION Balet, godišnja nagrada SIZ kulture Vojvodine, 1988.

ORION Koreografska svita iz baleta, 1989.

RAGA za violončelo i klavir, 1989.

Udruženje kompozitora Vojvodine

ORION Koreografska svita iz baleta, 1989.

Udruženje kompozitora Srbije:

GUDAČKI KVARTET br.1,1976.

MUZIKA 77 za orgulje,mešoviti hor i veliki simfonijski orkestar, 1979.

Radio Televizija Novi Sad:

Assonance za simfonijski orkestar, 1983.

KPZ i Savez amatera Vojvodine:

NEGEV za tamburaški orkestar (pozivni konkurs), 2005.

PANONSKA RAPSODIJA za tamburaški orkestar (pozivni konkurs), 2006.

Vlada Republike Crne Gore:

Pozivni otkupni konkurs za aranžman Himne Republike Crne Gore, 2004.

Dobitnik je Oktobarske nagrade grada Novog Sada 1998. godine.

Ćlan je Udruženja kompozitora Vojvodine, Saveza amatera Vojvodine (predsednik), Saveza muzičkih društava Vojvodine, Sokoj-a.

Šef je Katedre za kompoziciju i stručno teorijske predmete Akademije umetnosti u Novom Sadu.