akademik Srbislav Denčić

 • Redovni član Vojvođanske akademije nauka i umetnosti od 2013 (dopisni član od 2004), dopisni član Akademije inženjerskih nauka Srbije od 2004.
 • Rođen 29.07.1953. u Inđiji. Diplomirao 1979, magistrirao 1984. i doktorirao 1989. na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.
 • Naučni savetnik u Naučnom institutu za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu.
 • Redovni profesor genetike na Državnom agrarnom univerzitetu u Hersonu, Ukrajina
 • e-mail: srbislav.dencic@ifvcns.uns.ac.rs

Oblasti istraživanja

Genetika i oplemenjivanje strnih žita (hlebna pšenica, durum pšenica, spelta pšenica, Tritikale); genetska determinacija važnih svojstava pšenice metodima klasične i savremene biotehnologije (molekularni markeri); genetički resursi, banke gena i kolekcije pšenice. Objavio je 326 radova u međunarodnim i domaćim časopisima, jednu monografiju nacionalnog značaja, tri poglavlja u međunarodnim monografijama, dva poglavlja u dvema domaćim monografijama. Održao je 40 predavanja na međunarodnim skupovima. Autor ili koautor je 107 sorti strnih žita registrovanih u našoj zemlji a 32 sorate ozime i jare pšenice i tritikalea registrovani su 18 stranih zemlja. Dobio je Oktobarsku nagradu grada Novog Sada 2000.

Odabrane publikacije i patenti

 1. Denčić S., Kastori R., Kobiljski B. and Duggan B., 2000: Evaluation of grain yield and its components in wheat cultivars and landraces under near optimal and drought conditions. Euphytica, Vol. 113 (1), pp. 43-52.
 2. Denčić S. 2001: The Yugoslav Wheat Pool. In: Bonjean, A, and Angus, W (eds.) The World Wheat Book. A History of Wheat Breeding. Lavoisier publishing, Paris, France, 377-403.
 3. Denčić, S., Kobiljski, B., Mladenov, N., Hristov, N., Pavlović, M,  2007: Long term breeding for bread making quality in wheat. In: Buck, H.T., Nisi, J.E and Salomon, N. (eds.) Wheat Production in Stres Environments. Pub. Springer,  Dordrecht, The Netherlands. 495-503.
 4. Dencic, S., Mladenov, N., Kobiljski, B. 2011: Effect of cultivar and environment on breadmaking quality in wheat.  International Journal of Plant Production 5, (1), 71-82.
 5. Denčić, S., DePauw, R., Kobiljski, B., Momčilović, V. 2013: Falling number and rheological properties in wet and dry wheat preharvest periods. Plant Production Science  16 (4) 342-351.

Patenti – domaći

 1. Srbislav Denčić, i Kobiljski, B, 2003: Rešenjem Minist. Poljo. i vodoprivrede  Republike Srbije, br. 320-04-178-129-1/2003-04, priznata je sorta ozime pšenice RAPSODIJA
 2. Srbislav Denčić, i Kobiljski, B, 2005: Rešenjem Minist. Poljo. šumar. i vodoprivrede  Republike Srbije, br. 320-09-39/143-15-2005-06, priznata je sorta ozimog Triticalea  PEGAZ
 3. Srbislav Denčić, i Kobiljski, B, 2006: Rešenjem Minist. Poljo. šumar. i vodoprivrede  Republike Srbije, br. 320-03-09/115-7-2006-08, priznata je sorta ozime pšenice  ETIDA
 4. Srbislav Denčić, i Kobiljski, B, 2010: Rešenjem Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za zaštitu bilja, Odsek za priznavanje sorti, Republika Srbija br. 320-04-07239/2/2008-08, priznata je sorta ozime pšenice  NS AVANGARDA.

Patenti –međunarodni

 1. Srbislav Denčić, i Borislav Kobiljski, 2005: Rešenjem savez. Komisije za priznavanje sorti  OMMI,  Mađarske  br. II-I/Sz 1505/3/2005, priznata je sorta ozime pšenice  PANNONIA
 2. Srbislav Denčić, i Borislav Kobiljski, 2005: Rešenjem savez. Komisije za priznavanje sorti,  Kanade  br. 6068, priznata je sorta ozime pšenice  FTHP REDEEMER
 3. Srbislav Denčić, i Borislav Kobiljski 2008: Rešenjem Ministarstva agrarne politike Ukrajine, Služba za zaštitu prava na na biljne sorte, Ukrajina, pod No. 08224  priznata je sorta ozime pšenice  РОГНЕДА.
 4. Srbislav Denčić i Borislav Kobiljski 2010: Rešenjem Komisije Ruske federacije za ispitivanje i zaštitu selekcionih prava, pod brojem: 47154/9252157 priznata je ozima sorta pšenice  RAPSODIJA

Predavanja na fakultetu

Genetika, redovne studije, Državni agrarni Univerzitet u Hersonu, Ukrajina. Oplemenjivanje organizama, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad.

Druge važne informacije

Član Izdavačkog saveta časopisa „Arhiv za poljoprivredne nauke“ i član Uredništva časopisa “Ratarstvo i povrtarstvo“.

Članstvo

ECP/GR (Evropski kooperativni program za genetske resurse) Rim, Italija; CIMMYT, Meksiko; ICARDA, Alepo, Sirija; Udruženje genetičara Srbije, Udruženje oplemenjivača i semenara Srbije.