Akademik Miloš Tešić – redovni član

2018.

Prof. dr Miloš Tešić obavljao je dužnost generalnog sekretara VANU. Po pozivu je 18. i 19. maja 2018. prisustvovao godišnjoj svečanoj konferenciji Austrijske akademije nauka u Beču.

Bio je član upravnog odbora Fondacije Bogumil Hrabak, za objavljivanje dokorskih disertacija. Štampane su dve doktorske disertacije koje su odbranjene na Filozofskom fakltetu Univerziteta u Novom Sadu:

  • Uglješa Belić „Rodna dimnenzija enciklopedijskog teksta: iterdisciplinarni pristup“ 320 str.
  • Danijela Radović : „Međujezički uticaji u procesu usvajanja trećeg jezika“, 250 str.

Bio je recenzent za časopise „Savremena poljoprivredna tehnika“ (Novi Sad) i „Agricultural Engineering International: CIGR Journal“. Član je Uređivačkog odbora časopisa „Savremena poljoprivredna tehnika“ i časopisa „Journal on Processing and Energy in Agriculture“.

Konsultant je firme Peter Thems, Inh. Perica Predojevic, Reutlingen, Nemačka, za planiranje biogas postrojenja u Srbiji.

Član je Predsedništva Kluba stipendista fondacija Alexander von Humboldt i DAAD pri Univerzitetu u Novom Sadu. Kao član uprave ovih fondacija u 2018. godini organizovao je predavanje na Univerzitetu u Novom Sadu:

Prof. Dr. habil. Marian Jaskula (Jageilonin Univerzitet u Krakovu, Poljska): SCIENCE IN THE AGE OF GLOBALIZATION.

Bio je član Odbora pri Vojvođanskom klubu a za obeležavanje 100 g. od priključenja Vojvodine Srbiji i Jugoslaviji. Učestvovao je u osmišljavanju programa rada Vojvođanskog kluba, te sakupljao građu za članak „Vojvodina i Srbija – 100 godina posle, slučaj druge VANU“ za savetovanje koje je održano u Novom Sadu 7.6.2018.

Rad u tematskom zborniku:

Tešić Miloš, Sto godina posle – nema ni autonomije ni akademije, slučaj druge VANU, Zbornik radova sa savetovanja Vojvodina i Srbija – 100 godina posle (1918-2018), str. 213-222. Vojvođanski klub, 2018, Novi Sad, ISBN 978-86-908047-3-3, 413 str.

2016 i 2017

Prof. Miloš Tešić je u toku 2016. godine radio na projektu „Višekriterijumsko odlučivanje u složenim tehničko-tehnološkim sistemima u AP Vojvodini“, a na temi „Višekriterijumsko odlučivanje za poboljšanje efikasnosti rada biogas postrojenja korišćenjem fazi logike i ekspertskih sistema u AP Vojvodini“ čiji je nosilac bila Akademija nauka, kultura i umetnosti Vojvodine a finansirao Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj. Izveštaj po projektu podnet je 2016. godine. Svoja naučna saznanja koristio je pri davanju konsultantskih usluga firmama Alpha Biopower – Übach-Palenberg/Nemačka i Peter Thems, Ing. Perica Predojevic, Reutlingen, Nemačka, za planiranje biogas postrojenja u Srbiji.

U toku 2016. i 2017. Prof. Tešić je recenzirao veći broj radova za časopise „Savremena poljoprivredna tehnika“ (Novi Sad) i „Agricultural Engineering International: CIGR Journal“. Član je Uređivačkog odbora časopisa „Savremena poljoprivredna tehnika“ i časopisa „Journal on Processing and Energy in Agriculture“.

Pored rada u nauci, prof. Tešić je bio vrlo aktivan kao član Predsedništva Kluba stipendista fondacija Alexander von Humboldt i DAAD-a pri Univerzitetu u Novom Sadu. Početkom 2015. na Humboldt Kollegu u Torunu u Poljskoj održao je predavanje na temu “Inflacija doktorata u Srbiji i reagovanje akademske zajednice” u maju 2015. na nemačkom jeziku. To predavanje je ponovio polovinom oktobra u AvH – DAAD alumni klubu (na srpskom) u Novom Sadu.

2014

Tokom 2014. godine bio je generalni sekretar VANU i član Predsedništva VANU. Pripremao materijale i predloge odluka za sednice Predsedništva i Skupštine VANU, te zapisnike sa tih organa VANU. Član je Glavne redakcije Enciklopedije Vojvodine, zadužen za oblast Tehničke i tehnološke nauke. Napisao je nekoliko odrednica iz te oblasti. Održao je predavanja u DAAD i Humboldt klubu pri Univerzitetu u Novom Sadu o Fondaciji Alexander von Humboldt i njenim stipendijama za docente, vanredne profesore i vrhunske istraživače. Dogovarao je sa vodećim ljudima Vlade i Skupštine AP Vojvodine, kao i pravnicima, moguća rešenja za status VANU nakon objavljivanja odluke Ustavnog suda Srbije kojom je AP Vojvodini osporena nadležnost u oblasti nauke kao i Statut APV. Učestvovao je u pripremi materijala kojim se ukazuje na opravdanost postojanja i rada VANU, koji je upućen nadležnim organima i akademijama nauka sa kojima VANU ima saradnju, te Vladi Vojvodine za usvajanje novog dokumenta o osnivanju VANU u skladu sa važećim Statutom Vojvodine i Ustavom Repubilke Srbije.
Kao predstavnik VANU, prisustvovao je godišnjoj konferenciji Austrijske akademije nauka u maju 2014. u Beču, gde je vodio razgovore sa prof. dr Antonom Zeilingerom, predsednikom Austrijske akademije nauka, u vezi sa podrškom za opstanak VANU. Organizovao dolazak i boravak prof. dr Wolfganga Schmalea, profesora na Katedri za istoriju i prodekana Filozofskog fakulteta u Beču, njegov razgovor sa kolegama u VANU i predavanje na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić pod naslovom „A History of European Identity“ i na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu sa naslovom „Europe and its Transcultural Identity“. Organizovao dolazak i boravak prof. dr Arnolda Suppana, potpredsednika Austrijske akademije nauka i inostranog člana VANU, te njegova predavanja u Skupštini Vojvodine na temu „Hitler – Beneš – Tito. Conflict, War and Genocide in East, Central and South-East Europe“ i na Filozofskom fakultetu.
Organizovao je dolazak i predavanje u DAAD-AvH klubu pri Univerzitetu u Novom Sadu prof. dr Andreas Gronauera (direktora Instituta za poljoprivrednu tehniku (BOKU), Beč) pod naslovom „Informaciono-komunikacijske tehnologije za unapređenje poslovanja poljoprivrednih gazdinstava i korišćenje obnovljivih izvora energije u Austriji“. A. Gronauer je vodio razgovore sa kolegama u VANU o perspektivama korišćenja obnovljivih izvora energije u Austriji.
Radio je na temi „Metoda za odlučivanje o poboljšanju efikasnosti generisanja energije iz obnovljivih izvora: primena za biogas postrojenja“, koja je deo projekta “Proučavanje i razvoj metoda i analiza za odlučivanje u složenim tehničko-tehnološkim sistemima u AP Vojvodini“, čiji je nosilac bila Akademija nauka, kultura i umetnosti Vojvodine a finansirao Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj.
Bio je recenzent za časopise „Savremena poljoprivredna tehnika“ (Novi Sad) i „Agricultural Engineering International: CIGR Journal“. Član je Uređivačkog odbora časopisa „Savremena poljoprivredna tehnika“ i časopisa „Journal on Processing and Energy in Agriculture“. Član je Predsedništva Kluba stipendista fondacija Alexander von Humboldt i DAAD pri Univerzitetu u Novom Sadu. Konsultant firme Alpha Biopower – Übach-Palenberg/Nemačka za planiranje biogas postrojenja u Srbiji. Pratio je i vodio konsultacije za izadu doktorata Jost Potrpin-a na Poljopivednom fakultetu u Ljubljani. Bio je član je komisije za ocenu i odbranu jedne doktorske disertacije na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Posetio je Institut za poljoprivrednu tehniku Univerziteta u Radio je na pripremi rukopisa knjige Mokrinski rodoslovi i na obezbeđenju sredstava za njeno objavljivanje, u izdanju VANU.
Pristupnu besedu u VANU pod naslovom Zadatak za XXI vek – korišćenje obnovljivih izvora energije i energetska efikasnost održao je 13. marta 2014.

2013

Izabran je za redovnog člana VANU 2013. godine. Tokom 2013. godine bio je generalni sekretar VANU i član Predsedništva VANU. Pripremao materijale i predloge odluka za sednice Predsedništva i Skupštine VANU, te zapisnike sa tih organa VANU. Dogovarao je sa vodećim ljudima Vlade i Skupštine AP Vojvodine, kao i pravnicima, moguća rešenja za status VANU nakon objavljivanja odluke Ustavnog suda Srbije kojom je AP Vojvodini osporena nadležnost u oblasti nauke kao i Statut APV. Učestvovao je u pripremi materijala kojim se ukazuje na opravdanost postojanja i rada VANU, koji je upućen nadležnim organima i akademijama nauka sa kojima VANU ima saradnju. Koordinirao aktivnosti izbornog postupka za nove članove VANU.

Organizovao je promociju knjige Istorija Slovačke autora dr Dušana Kovača (izdavači VANU i Slovačka akademija nauka iz Bratislave) uz učešće autora u Skupštini AP Vojvodine u Novom Sadu, u Matici slovačkoj u Bačkom Petrovcu i u Matici slovačkoj u Bačkoj Palanci. Član je Glavne redakcije Enciklopedije Vojvodine, zadužen za oblast Tehničke i tehnološke nauke. Napisao je nekoliko odrednica iz te oblasti. Održao je predavanja u Humboldt klubu pri Univerzitetu u Novom Sadu o Fondaciji Alexander von Humboldt i njenim stipendijama za docente, vanredne profesore i vrhunske istraživače.
Kao predstavnik VANU prisustvovao je godišnjoj konferenciji Austrijske akademije nauka, gde je ugovorio posetu VANU i predavanja prof. dr Wolfganga Schmalea, profesora na Katedri za istoriju i prodekana Filozofskog fakulteta u Beču, koja će biti ostvarena u januaru 2014.

Organizovao predavanja i vodio razgovore sa prof. dr Dušanom Kovačem (članom Slovačke akademije nauka – SAS i inostranim članom VANU) i prof. dr Prugberger Tamášom (Pravni fakultet u Budimpešti) o saradnji VANU sa SAS.

Bio je recenzent za časopise „Savremena poljoprivredna tehnika“ (Novi Sad) i „Agricultural Engineering International: CIGR Journal“. Član je Uređivačkog odbora časopisa „Savremena poljoprivredna tehnika“ i časopisa „Journal on Processing and Energy in Agriculture“. Član je Predsedništva Kluba stipendista fondacija Alexander von Humboldt i DAAD pri Univerzitetu u Novom Sadu. Konsultant firme Alpha Biopower – Übach-Palenberg/Nemačka za planiranje bio-gas postrojenja u Srbiji.

Rukovodio je izradom materijala „Elementi strategije tehnološkog razvoja AP Vojvodine“ za oblast energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije, prema situaciji 2013 godine i koautor je nekoliko poglavlja u njemu, a koji je Akademija nauka, kultura i umetnosti Vojvodine radila za Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje.

Kao član komisije za ocenu i javnu odbranu prijave jednog doktorata na Poljoprivrednom fakultetu u Ljubljani učestvovao u onlajn odbrani prijave u Ljubljani. Član je komisije za ocenu i odbranu jedne doktorske disertacije na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Posetio je Institut za poljoprivrednu tehniku Univerziteta u Beču i nekoliko postrojenja za manipulaciju gradskim otpadom i proizvodnju toplotne i električne energije u Beču.