prof. dr Đula Mešter

 • Dopisni član Vojvođanske akademija nauka i umetnosti od 2023.
 • Redovni član Inženjerske akademije Mađarske od 2013.
 • Počasni član Akademije inženjerskih nauka Srbije od 2022.
 • Član World Academy of Science, Engineering and Technology WASET od 2019.
 • Član New York Academy of Sciences od 1994.

BIOGRAFIJA

 • Rođen je u Debeljači 10. juna 1945. godine.
 • Diplomirao je 1970. godine na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
 • Magistrirao je 1975. godine na Odseku za mehaniku na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
 • Doktorsku disertaciju je odbranio na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu 1977. godine.
 • 1977. godine izabran je u zvanje profesora na Višoj tehničkoj školi u Subotici.
 • U zvanje redovnog profesora Univerziteta u Novom sadu izabran je 1988. godine
 • Zaposlen na Višoj tehničkoj školi u Subotici od 1974. pa do odlaska u penziju.
 • Od 2000. do 2015. godine radio na Fakultetu za prirodne nauke i informatiku Univerziteta u Segedinu (Madjarska).
 • e-mail: drmestergyula@gmail.com

NASTAVNA DELATNOST

Na Višoj tehničkoj školi u Subotici izvodio je nastavu iz predmeta Robotike i Informacionih tehnologija. Na Građevinskom fakultetu u Subotici predavao je Mehaniku, a na Tehničkom fakultetu Mihajlo Pupin u Zrenjaninu radio je kao profesor na predmetu Osnovi robotike. Na Univerzitetu u Segedinu izvodio je nastavu studentima osnovnih i master studija iz sledećih predmeta: Robotika, Odabrana poglavlja robotike, Inteligentni roboti, Mehatronika, Inteligentni sistemi. U doktorskoj školi na Obuda unniverzitetu u Budapešti vodio je sledeće kurseve: Inteligentni roboti, Upravljanje robot helikopterima u neodredjenoj i promenljivoj sredini, a u doktorskoj školi ‘Primenjene informatike’ Univerziteta u Segedinu kurseve: Inteligentni roboti na točkovima, Humanoidni roboti, Roboti u vodi, Mikro- i nano roboti.
Dr. Mešter bio je mentor kao i član komisija za odbranu većeg broja doktorskih disertacija.

OBLAST ISTRAŽIVANJA I NAUČNA DELATNOST

Dr. Mešter Djula od 1975 god. se bavi naučno-istraživačkim radom. Oblast naučnog rada su: industrijski roboti sa krutim i elastičnim zglobovima, inteligentni mobilni roboti na točkovima, humanoidni roboti, servis roboti, personalni roboti, robot helikopteri, mikro i nano roboti, adaptivno upravljanje, fuzzy sistemi, neuronske mreže, genetski algoritmi, inteligentni upravljački sistemi, samovozeći automobili, naučnometrija. Ukupan broj publikacija Đule Meštera je 386 od kojih je 88 publikacija u naučnim časopisima. Prema podacima u Scopusu, Đula Mešter ima 30 radova sa impakt faktorom (4 rada sa jednoautorska) i 8 poglavlja u monografijama (4 Springer izdanja).
Dr. Mešter Djula je gost-editor, član izdavačkog ili naučnog odbora u dvadesetak naučnih časopisa. Uradio je recenzije za više naučnih časopisa. Pored toga Dr. Mešter Djula je bio recenzent 15 zbornika naučnih konferencija i simpozijuma: Učestvovao je u organizaciji 79 naučnih konferencija i simpozijuma.
Učestvovao je kao istraživač, nosilac projekta/potprojekta/teme u 32 naučno-istraživačkih projekata. Posebno treba istaći rukovođenje i rad na mnogobrojnim projektima koji su predstavljali transfer znanja iz visokoškolske institucije i istraživačkog centra u firmu Sever u Subotici. Mešter Đula je bio na više studijskih boravaka u inostranstvu i to: u Grčkoj na Univerzitetu u Atini, u Engleskoj, na Univerzitetu Salfordu, u Sloveniji na Univerzitetu u Mariboru, u Nemačkoj na Univerzitetu Ilmenau, itd..

ODABRANE PUBLIKACIJE

Orcid: 0000-0001-7796-2820

 1. Cveticanin, L., Zukovic, M., Ninkov, I., Mester, G. Nonlinear lightweight metastructure with effective negative stiffness, Acta MechanicaThis link is disabled., 2022, 233(11), pp. 4311–4325
 2. Pisarov, J.L., Mester, G., Self-Driving Robotic Cars: Cyber Security Developments, Research Anthology on Recent Trends, Tools, and Implications of Computer Programming, 2021, 2, pp. 969–1001
 3. Šoštarić, D., Mester, G. Drone localization using ultrasonic TDOA and RSS signal-Integration of the inverse method of a particle filter, FME Transactions, 2020, 48(1), pp. 21–30
 4. Šoštarić, D., Mester, G. Drone SLAM using TDOA-RSS signal with applied EKF on PF data, FME Transactions, 2019, 47(4), pp. 914–924
 5. Cveticanin, L., Biro, I., Sarosi, J., Mester, G. Control of energy dissipation in a strong nonlinear, damped and periodically excited system, Chemical Engineering Transactions, 2018, 70, pp. 2173–2178
 6. Vekteris, V., Styra, A., Mokšin, V., … Turla, V. , Mester, G., Numerical simulation of a pulsating flow generated in an ejector, Transactions of FamenaThis link is disabled., 2018, 42(2), pp. 97–107
 7. Cveticanin, L., Kozmidis Luburic, U., Mester, G. Periodic Motion in an Excited and Damped Cubic Nonlinear Oscillator, Mathematical Problems in Engineering, 2018, 3841926
 8. Nemes, A., Mester, G. Unconstrained evolutionary and gradient descent-based tuning of fuzzy-partitions for UAV dynamic modeling, FME Transactions, 2017, 45(1), pp. 1–8
 9. Cveticanin, L., Zukovic, M., Mester, G., Biro, I., Sarosi, J. Oscillators with symmetric and asymmetric quadratic nonlinearity, Acta Mechanica, 2016, 227(6), pp. 1727–1742
 10. Cveticanin, L., Mester, G. Theory of acoustic metamaterials and metamaterial beams: An overview, Acta Polytechnica Hungarica, 2016, 13(7), pp. 43–62

DRUGE VAŽNE INFORMACIJE

Prof. Đula Mešter se svesrdno zalagao za visok rejting univerzitetskog obrazovanja u Srbiji. Obavljao
je niz značajnih funkcija. Najznačajnija je:

– Direktor Više tehničke škole iz Subotice od 1988. do 2001. godine

Ovaj period se smatra da je ‘zlatno doba’ ove škole koja je stekla reputaciju najbolje više škole u Jugoslaviji. 1996 god. uspostavio je internet – akademsku mrežu u Školi, a već 1997. god. pokrenuo je obrazovanje inženjera informatike. Pored toga:.

 • Od 1978. do 1982 god. obavljao je funkciju koordinatora studija mašinstva na Fakultetu tehničkih nauka i Višoj školi (III, IV i V godina studija)
 • Potpredsednik Zajednice višeg i visokog obrazovanja u Subotici
 • U periodu 1983-1988 god. bio je rukovodilac Instituta za Elektro i Mašinsku Automatiku u Subotici
 • Od 2006 god., kao recenzent za tehničko-tehnološke nauke, član je Komisije za akreditaciju proveru kvaliteta Srbije (za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa),
 • U periodu od 2009 do 2012 god bio je član komisije za dovođenje Univerziteta u Beogradu na Šangajsku rang listu najboljih 500 univerziteta u svetu
 • U periodu 1987-2000. god. Rukovodio je ERUDIT centrom u Subotici registrovan u Evropi kao: ‘Neuro-Fuzzy-Genetic Intelligent Control Research Center’
 • Od 2010. do 2015. god. na Univerzitetu u Segedinu obavljao je funkciju kontakt osobe laboratorije za robotiku: ‘Robotics Laboratory’ u mreži: ‘European Robotics Research Network’, www.euron.org
 • Od 2010 god. dr. Mešter je ‘Adjunct Professor’ Instituta Mihajlo Pupin, Univerzitet u Beogradu,

Dr Mešter Đula je član većeg broja naučnih i stručnih asocijacija u zemlji i inostranstvu. Izdvajamo
najznačajnije:

 • Technical Committee on Computational Cybernetics within Csystem, Man and Cybernetics Society od 2014.
 • Član Odbora za automatiku i računarstvo Mađarske akademije nauka od 2011.
 • PAMM od 1982 – 2000
 • Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik, GAMM, 1982-1988.
 • IFToMM, 1974-1991.
 • Srpsko/Jugoslovensko društvo za mehaniku, od 1974.
 • Društvo za mehaniku Vojvodine, 1980-1982, sekretar predsedništva.
 • Magyar Fuzzy Társaság, Hungarian Fuzzy Association, 2014-.
 • John von Neumann Computer Science Society, 2014-.

NAGRADE

Dr Đula Mešter je dobio više priznanja za pedagoški i naučnoistraživački rad u Višoj tehničkoj školi/Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Subotici i na Univerzitetu u Segedinu.