Prof. Dr Ilija Ćosić

 • Dopisni član Vojvođanske akademija nauka i umetnosti od 2019.
 • Redovni član Vojvođanske akademije nauka i umetnosti od 2023.
 • Redovni član Inženjerske akademije Srbije od 2018 (oredsednik 2018 – 2024)
 • Redovni član Međunarodne tehnološko-menadžerske akademije, predsednik
 • Član International Academy of Engineering (IAE) – Central European Branch – odeljak za Evropu sa sedištem u Beču
 • Član International Higher Education Academy of Sciences (IHEAS)”, Moskva, Rusija
 • Član Srpske akademije obrazovanja

BIOGRAFIJA

 • Rođena je u Rivici 5. septembra 1948. godine
 • Diplomirao je 1972. godine na Mašinskom fakultetu u Novom Sadu – na smeru Proizvodno mašinstvo.
 • Magistrirao je 1979. godine na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.
 • Doktorsku disertaciju pod nazivom: “Prilog razvoju proizvodnih struktura povišenog stepena fleksibilnosti”, odbranio je na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu 1983. godine.
 • Redovni profesor za užu naućnu oblast Proizvodni sistemi na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu od 1993. godine.
 • Profesor emerita je na Univerzitetu u Novom Sadu od 2016. godine.
 • e-mail: ilijac@uns.ac.rs

NASTAVNA DELATNOST

Prof. dr Ilija Ćosić je učestvovao u realizaciji nastave na velikom broju nastavnih predmeta na osnovnim, master i doktorskim studijama na Fakultetu tehničkih nauka u oblastima Industrijskog inženjerstva i menadžmenta, Mehatronici, Mašinstvu, Elektrotehnici i računarstvu, Građevinarstvu, Grafičkom inženjerstvu i dizajnu, Zaštiti na radu. Pored nastave na matičnom fakultetu, po pozivu je držao predavanja na dodiplomskim i poslediplomskim studijama i na: Mašinskom fakultetu u Mostaru, Akademiji Kopnene Vojske u Zagrebu, Mašinskom fakultetu u Istočnom Sarajevu, Tehničkom fakultetu u Zrenjaninu, Mašinskom fakultetu u Banja Luci, Višoj tehničkoj školi i Saobraćajnom fakultetu u Doboju. U okviru Evropskog centra za mir i razvoj na Univerzitetu za mir Ujedinjenih nacija u Beogradu izvodi nastavu na poslediplomskim studijama na predmetu Integralni i operacioni menadžment. Prof. Ćosić je takođe nastavnik na Univerzitetu Ujedinjenih Nacija u Kostarici, na Evropskom centru za Mir i razvoj u Beogradu.
Bio je mentor na 48 doktorskih disertacija, 42 magistarske teze i na više od 500 diplomskih i master radova.
Autor je i koautor 13 udžbenika i 15 priručnika za vežbe i priručnika za projektovanje tehnoloških i proizvodnih sistema.
Kao gostujući profesor izvodio je nastavu na Univerzitet u Štutgartu (1990/1991) gde je aktivno učestvovao u projektovanju i postavljanju laboratorijskog modela fabrike za montažu i logistiku

OBLAST ISTRAŽIVANJA I NAUČNA DELATNOST

Oblast naučnog rada su Proizvodni sistemi. Prof. dr Ilija Ćosić je do sada objavio kao autor ili koautor preko 400 naučnih i stručnih radova od čega je više od 70 radova u međunarodnim i domaćim časopisima i više od 300 radova na međunarodnim i domaćim konferencijama, od kojih su 17 bila uvodna predavanja po pozivu. Po podacima Scopusa 69 radova je štampano u međunarodnim časopisima na SCI listi. Citiranost radova je prema podacima Google Schoolar-u je 3771. Hiršov indeks je 34, a i-10 indeks 103. Doprinos prof. dr Ilije Ćosića ogleda se u rukovođenju i realizaciji naučno-istraživačkih i projekata primene naučnoistraživačkih rezultata u praksi. Od ukupno 57 projekata, 12 je međunarodnih, 16 nacionalnih naučno-istraživačkih a 29 projekata primene naučnih rezultatat u praksi. Upravo preko ovih projekata obezbeđena je savremena oprema neophodna za razvoj proizvodnih sistema u području montaže i demontaže na Departmanu za industrijsko inženjerstvo i menadžment.
Prof. Ilija Ćosić je bio član programskih odbora međunarodnih konferencija, predsedavajući na sekcijama međunarodnih skupova, u čijoj su organizaciji učestvovali IEEE, DAAAM, FESTO, FRAUNHOFER FhG, ABB, UBI, MTMA itd.
Član je uređivačkog odbora međunarodnih časopisa International Journal of Advanced Robotic Systems, TU Wien, Uređivački odbor međunarodnog časopisa International Journal of Industrial Engineering and Management,
U više navrata je bio na studijskim boravcima na inostranim univerzitetima i u kompanijama radi usavršavanju. Među najznačajnijim su boravci u fabrikama FESTO (Eslingen, Nemačka), Robert Bosch (Štutgart, Nemačka), OKU Automatik (Štutgart, Nemačka), na Švajcarskom tehničkom univerzitetu (ETH Zurich) u Cirihu, Univerzitetu u Štutgartu, Fraunhoferovom institutu za industrijsko inženjerstvo u Štutgartu (FhG – IPA i IAO), Tehničkom univerzitetu u Beču, (TU Wien), Univerzitetu Prince of Songkla, Hat Yai, Tajland itd.

ODABRANE PUBLIKACIJE

Orcid: 0000-0002-1061-4685

 1. Perovic, S., Todic, V., Pervaz, J., Cosic, I., Radisic, S. Hybrid Product Cost Calculation Model as a Decision Support Tool, Tehnicki VjesnikThis link is disabled., 2022, 29(6), pp. 1896–1905
 2. Vasic, S., Zizakov, M., Delic, M., Cuckovic, D., Cosic, I. Quality Management and Innovation Performance: A Short Literature Review Lecture Notes on Multidisciplinary Industrial Engineering, 2022, Part F42, pp. 1–8
 3. Jerinic, B., Sremcev, N. , Ralevic, N., … Mandic, J. , Cosic, I. DEMONSTRATING THE A3 TECHNIQUE USING A LEAN PRODUCTION MODEL Annals of DAAAM and Proceedings of the International DAAAM Symposium, 2022, 33(1), pp. 541–546
 4. Čučković, D., Ćosić, I. , Delić, M., Miškić, M., Ranisavljev Kovačev, S. Influence of interpersonal processes on the performance of primary health care organizations, Sustainability (Switzerland)This link is disabled., 2021, 13(21), 12243
 5. Vulanović, S., Delić, M. , Ćosić, I., Žižakov, M., Vasić, S. Influence of occupational stress on organisational performance, Tehnicki Vjesnik, 2020, 27(3), pp. 835–841
 6. Bajatović, D., Anđelković, A.S. , Ćosić, I., Maksimović, R. Application of predictive models for natural gas needs-current state and future trends review, Tehnicki Vjesnik, 2020, 27(2), pp. 648–655
 7. Ćelić, Đ., Drašković, Z. , Ćosić, I., Uzelac, Z., Petrov, V. Understanding Millennial Perception of Website Characteristics. Lecture Notes on Multidisciplinary Industrial EngineeringThis link is disabled., 2020, Part F201, pp. 225–234
 8. Milicevic, J., Sremcev, N. , Cosic, I., Lazarevic, M., Tasic, N. THE NEW ROLE OF TEACHERS AFTER THE COVID19 PANDEMIC AND THE APPLICATION OF THE LEAN CONCEPT IN EDUCATION Annals of DAAAM and Proceedings of the International DAAAM Symposium, 2021, 32(1), pp. 402–407
 9. Mitrovic, K., Novakovic, N. , Spajic, J., Cosic, I. AUGMENTED REALITY IN MARKETING – STATE OF ART Annals of DAAAM and Proceedings of the International DAAAM Symposium, 2021, 32(1), pp. 566–575
 10. Tesic, S., Bajic, B. , Cosic, I., Rikalovic, A. FRUGAL INNOVATIONS IN INDUSTRY 4.0: THE IDENTIFICATION OF KEY INDICATORS, Annals of DAAAM and Proceedings of the International DAAAM Symposium, 2021, 32(1), pp. 262–269

DRUGE VAŽNE INFORMACIJE

Prof. dr Ilija Ćosić ostvario je značajne rezultate oko transfera znanja u privredu. Orijentisan je na oblast Industrijskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta sa posebnim fokusom na Proizvodne sisteme, organizaciju i menadžment. Rad prof. Ćosića je posebno prepoznatljiv po primeni efektivnih proizvodnih sistema zasnovanih na postupcima grupne tehnologije čijom primenom u realnim proizvodnim sistemima su ostvareni značajni efekti u smislu povećanja produktivnosti, efektivnosti i efikasnosti proizvodnih sistema. Prof. Ćosić je dao doprinos u oblasti procesa montaže i montažnih sistema, racionalizaciji tokova materijala, operacija rada i radnih mesta u proizvodnim sistemima.
Na Fakultetu tehničkih nauka i Univerzitetu u Novom Sadu obavljala je niz funkcija od kojih izdvajamo najznačajnije:

 • dekan Fakulteta tehničkinh nauka u Novom Sadu od 1998. do 2012. godine. U tom periodu Fakultet tehničkih nauka je postao najsloženiji i najproduktivniji visokobrazovni i naučni sistem u Srbiji.
 • direktor Instituta za industrijske sisteme FTN, u periodu od 1988. do 1998,
 • v.d. prorektora na Univerzitetu u Novom Sadu 2000/2001,
 • šef Katedre za proizvodne sisteme, organizaciju i menadžment kao i
 • direktor međunarodne poslediplomske škole IIM/EURO.

Jedna od osnivača Industrijskog inženjerstva i menadžmenta na Fakultetu tehničkih nauka Univerzitetu u Novom Sadu.
Bio je jedan od osnivača i predavača na Međunarodnoj poslediplomskoj školi IIM/EURO čiji je direktor od osnivanja 2002. godine, gde je dao poseban doprinos u otvaranju prvih MBA – Master of Business Adminsitration studija sa Univerzitetom UBI – United Business Institute iz Brisela.
Ilija Ćosić je član većeg broja naučnih i stručnih asocijacija u zemlji i inostranstvu kojima je obavljao i određene rukovodeće funkcije. Izdvajamo najznačajnije:

 • član Izvršnog odbora Zajednice proizvodnog mašinstva Srbije,
 • član DAAAM International u Beču (Danube Adria Association for Automation and Manufacturing)

NAGRADE

 • Oktobarska nagrada grada Novog Sada (1984),
 • Medalja “Profesor Pavle Stanković” (2002),
 • Orden Svetog Save II reda (2004),
 • Nagrada „Luča“, Srpske čitaonice u Irigu (2007),
 • „Junska nagrada“ Privredne komore Novog Sada (2008),
 • Povelja za doprinos razvoju Industrijskog inženjerstva i menadžmenta (2008),
 • „Velike zlatne povelje“ Jedinstvenog udruženja Srbije za kvalitet – JUSK, (2009),
 • „Medalja časti“ Ekološkog pokreta Novog Sada (2012),
 • „Povelja za doprinos unapređenju i afirmaciji rada Udruženja univerzitetskih nastavnika i naučnika Vojvodine“ (2013).
 • Nagrada za životno delo Udruženja univerzitetskih nastavnika i naučnika Vojvodine“ (2014), i drugih javnih priznanja.
 • Zlatna plaketa Saveza inženjera i tehničara Srbije za izuzetan doprinos razvoju nauke, tehnike i privrede u Srbiji