KONKURS ZA IZBOR DOPISNIH ČLANOVA

U skladu sa Statutom VANU i odlukom Skupštine od 2.11.2020. Vojvođanska akademija nauka i umetnosti raspisuje

KONKURS ZA IZBOR DOPISNIH ČLANOVA

Kandidat za izbor može biti samo onaj državljanin Republike Srbije koji se istakao izuzetnim naučnim odnosno umetničkim radom, a predložen je za izbor u skladu sa članom 38 Statuta VANU (vidi Statut).

Prijavu na konkurs je potrebno dostaviti u elektronskoj formi do 31. januara 2021. na e-mail adresu: vojvodjanskaakademija@yahoo.com.

Predlog kandidata treba da sadrži:

• Biografske podatke kandidata: datum rođenja, obrazovanje, zaposlenje, napredovanjeu naučnim odn. umetničko-pedagoškim aktivnostima, mentorstvo I obrazovanje kadrova (samo broj doktoranada I magistranada), rukovođenje projektima, međunarodna saradnja I ostale aktivnosti kandidata
• Kvantitativne pokazatelje rada (broj monografija-knjiga, broj publikovanih radova u međunarodnim i domaćim časopisima, broj poglavlja u monografijama, broj predavanja po pozivu, citiranost. Kao dodatak dati kompeltan Spisak svih radova kandidata. Kandidati iz oblasti umetnosti dostavljaju dokumentaciju o izložbama, koncertima, projektima i drugim vidovima saopštenja i dela karakterističnim za ovu oblast stvaralaštva.
• Kvalitativne pokazatelje: nagrade i priznanja, članstvo u naučnim i umetničkim asocijacijama, članstvo u naučnim odborima konferencija, uredništvo u međunarodnim i domaćim časopisima.
• Saglasnost kandidata za konkurisanje.