akademik Branimir Gudurić – redovni član

2014

Branimir Gudurić, akademik – Član je Predsedništva VANU i Glavne redakcije Enciklopedije Vojvodine kao urednik za oblast Medicina.
Nastavio je sa radom u dodiplomskoj nastavi za predmete Medicinska etika i Istorija medicine na engleskom jeziku za Englesku školu Medicinskog fakulteta, kao profesor emeritusa, i u poslediplomskoj nastavu za doktorske studije iz predmeta Onkologija.
Nastavio je sa radom kao saradnik na projektu Medicinskog fakulteta “Farmakologija nanostruktura”. U okviru jednogodišnjeg projekta Akademije nauka, kultura i umetnosti Vojvodine “Proučavanje i razvoj metoda i analiza za odlučivanje u složenim tehničko-tehnološkim sistemima u AP Vojvodini“ rukovodio je temom “Razvoj modela rangiranja zdravstvenih ustanova na teritoriji AP Vojvodine”.

Održao je predavanje po pozivu:
„Kratak istorijat radikalne hirurgije karcinoma rektuma sa osvrtom na naša iskustva“. III Postdiplomski edukacioni workshop, u saradnji sa Covidien-om: Treći napredni kurs hirurgije karcinoma rektuma – ELAPE – extralevator abdominoiperineal excision versus Low anterior rectal resection“, Institut za onkologiju u Sremskoj Kamenici, 15-16. maj 2014.

Uređivanje udžbenika:
„Rak dojke“. Urednici: R. Džodić, Z. Nešković-Konstantinović i B. Gudurić, Zavod za udžbenike, Beograd, p. 290.

Recenzirao je publikacije:

 • Vesna Kesić i saradnici: „Trudnoća i kancer“, Zavod za udžbenike, monografija od nacionalnog značaja.
 • Andrija Golubović i saradnici: „Atlas hirurgije dojke“, Medicinski fakultet u Novom Sadu.
 • Jasna Mihajlović: „Diferentovani karcinom štitaste žlezde: dijagnostika, lečenje i kontroverze, Fondacija “Andrejević”.

2013

Član je Predsedništva VANU i Glavne redakcije Enciklopedije Vojvodine kao stručni urednik za oblast medicinskih nauka.
U toku školske 2012/2013. godine nastavio je sa radom u dodiplomskoj nastavi za predmete Medicinska etika i Metodologija naučnoistraživačkog rada na engleskom jeziku, za Englesku školu Medicinskog fakulteta, u svojstvu profesora emeritusa, i za poslediplomsku nastavu za doktorske studije iz onkologije.
Kao saradnik nastavio je rad na projektu Medicinskog fakulteta „Farmakokinetika nanostruktura“ i rukovodio je delom projekta iz oblasti medicine i farmacije „Evaluacija Strategije tehnološkog razvoja Vojvodine“ Akademije nauka, kultura i umetnosti Vojvodine.
Član je redakcionih odbora Medicinskog pregleda, časopisa Društva lekara Vojvodine (od 2003. godine), Archives of Oncology, Sremska Kamenica (od 1993. godine) i Arhiva za Gastro-entero-hepatologiju SLD, Beograd (od 1997).

Održao je predavanja po pozivu:

 • Evolucija i istorijat radikalne hirurgije karcinoma rektuma. II Poslediplomska edukaciona radionica Abdomino-perinealna resekcija rektuma u jack-knife položaju, Insitutut za onkologiju u Sremskoj Kamenici, 23. maj 2013.
 • Organizacija i rezultati skrininga u ranoj detekciji karcinoma debelog creva. Uvodno plenarno predavanje u okviru glavne teme Prevencija masovnih nezaraznih bolesti, III Kongres Saveza zdravstvenih radnika Vojvodine, Kladovo 18-21. april 2013.

Saopštio je i objavio rad:

 • Gudurić, B.: Neoadjuvant therapy of locally advanced rectal cancer. Kongres sa međunarodnim učešćem Letovice Care, Letovice, Češka, 31. 5 – 1. 6. 2013.
 • Gudurić, B.: Oncological superiority of extralevator abdominoperineal excision for low rectal cancer. VIII Internac. workshop Advanced Course in Colorectal Cancer Surgery, Erčangen, Nemačka, 3. 6 – 4. 6. 2013.

Recenzirao je udžbenik:

Prof. dr R. Cvijanović: Laparoskopske tehnike u hirurgiji. Medicinski fakultet u Novom Sadu, 2013.

2011

Bio je generalni sekretar VANU i stručni urednik Enciklopedije Vojvodine za oblast Medicinske nauke.
U toku školske 2010/11. godine nastavio je sa radom u dodiplomskoj nastavi za predmete Medicinska etika i Metodologija naučnoistraživačkog rada na engleskom jeziku, za Englesku školu Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, u svojstvu Professor Emeritus, kao i za poslediplomsku nastavu za doktorske studije iz Onkologije.
Učestvovao je kao saradnik u projektu Medicinskog fakulteta pod rukovodstvom prof. dr Jovana Popovića – Farmakologija nanostruktura.
Na godišnjoj Skupštini Udruženja onkoloških hirurga Srbije, održanoj u Beogradu 2.12.2011. izabran je u zvanje doživotnog počasnog člana.
Članstvo u redakcionim odborima: Medicinski pregled, Member Editorial Board European Journal of BUON Atina, Archives of Oncology Sremska Kamenica, Arhiv za Gastro-entero-hepatologiju SLD Beograd.

Održao je predavanja po pozivu:

 • Gudurić, B.: Rana detekcija karcinoma debelog creva u svetlu poremećaja ishrane i kinetike žučnih kiselina. Naučni skup Medicinske akademije Srpskog lekarskog društva „Nova interdisciplinarna ostvarenja i unapređenje kliničke prakse i zdravlja“. Novi Sad, 28. oktobra 2011. godine (u okviru kurseva kontinuirane medicinske edukacije).
 • Gudurić, B.: Results of colorectal screening in Vojvodina. II Alpe-Adria-Danube Symposia, Dolenjske Toplice, Slovenija 18-19. novembar 2011.

Rad saopšten na inostranom skupu:

 • Gudurić, B., Breberina, M., Jovanović, D., Petrović, T., Radovanović, Z: Colorectal Cancer Screening in different nationalities in Vojvodina -Srbia-. Poster, 7th International EFR Congress: Multidisciplinary Treatment of colorectal Cancers, Vienna, Austria, April 28-30, 2011. Publikovan u Zborniku radova Acta Chirurgica Austriaca, Suppl. 240/11, P39, str. 18.

Recenzirao je udžbenike:

 • Jovanović, D.: Osnovi onkologije i palijativna nega onkoloških bolesnika, udžbenik br. 74, Medicinski fakultet Novi Sad, 2010, str. 398.
 • Milivojević, G.: Medicinske etika, Visoka škola Vojnomedicinske akademije u Beogradu (u štampi).

2010

Branimir Gudurić, akademik – u 2010. godini izabran je za redovnog člana VANU. Po drugi put je izabran za generalnog sekretara VANU. Bio je stručni urednik Enciklopedije Vojvodine za medicinske nauke.

Nastavio je sa radom u dodiplomskoj nastavi za predmete Medicinska etika i Metodologija naučnoistraživačkog rada na engleskom jeziku, za Englesku školu Medicinskog fakulteta, u svojstvu profesor emeritus, i za poslediplomsku nastavu za doktorske studije iz onkologije.

Rukovodio je projektom VANU koji finansira Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj „Rana detekcija karcinoma debelog creva u različitim etničkim grupama Vojvodine“.

Član je Redakcionog odbora „Medicinskog pregleda”, časopisa Društva lekara Vojvodine 2003 – , Member Editorial Board European Journal of BUON Atina 1999 – , Archives of Oncology Sremska Kamenica 1993 – i Arhiv za Gastro-entero-hepatologiju SLD Beograd 1997.

 

Održao je predavanja po pozivu:

 • Gudurić, B.: Skrining kolorektalnog karcinoma ̶ vojvođanska iskustva. Naučni skup Medicinske akademije Srpskog lekarskog društva: Prevencija i rano otkrivanje kolorektalnog karcinoma, Beograd, 04.11.2010.
 • Gudurić, B.: Results of colorectal screening in Vojvodina. Alpe-Adria-Danube Symposiumu Rogaška Slatina 22-23. maj 2010.

 

 

Saopštenja na naučnim skupovima:

 • Gudurić,  B., Mikov, M., Breberina, M., Jovanović, D., Petrović, T.: Early Detection of Colon Carcinoma in Different Ethnical Groups in Vojvodina – Pilot study, V Scientific-technical meeting, „InterRegioSci 2010“, 28. april 2010; 142-143.
 • Gudurić, B., Breberina, M., Jovanović, D., Petrović, T., Radovanović, Z.: Rana detekcija karcioma debelog creva u četiri etničke grupe stanovništva Vojvodine. Poster prezentacija na VII Biannual International Symposium of Coloproctology, Beograd Sava Centar 07-09.10.2010; Poster P-07, Abstract Book, 97.
 • Gudurić, B., Breberina, M., Jovanović, D., Petrović, T. i Radovanović, Z: Colorectal Cancer Screening -Pilot Study- in four different ethnivcal groups in Vojvodina – Poster presentation, Inovation in Cancer Prevention and Research Condference, 17-19.11.2010, Austin, Texas USA and published in Conference Abstract book, page 36, Poster No. 136. 

2009

U toku školske 2009/10. godine nastavio je sa radom u dodiplomskoj nastavi za predmete Medicinska etika i Metodologija naučnoistraživačkog rada na engleskom jeziku, za Englesku školu Medicinskog fakulteta, u svojstvu Professor Emeritus, kao i za poslediplomsku nastavu za doktorske studije iz Onkologije.

Rukovodio je projektom VANU „Rana detekcija karcinoma debelog creva kod različitih etničkih grupa Vojvodine”.

Bio je član Redakcionog odbora „Medicinskog pregleda”, časopisa Društva lekara Vojvodine od 2003, Member of the Editorial Board European Journal of BUON Atina od 1999, Archives of Oncology Sremska Kamenica 1993 – i Arhiv za Gastro-entero-hepatologiju SLD Beograd od 1997.

Bio je član Glavne redakcije Enciklopedije Vojvodine.

 

Održao je predavanja po pozivu:

 • Predavanje u Skupštini Vojvodine marta meseca na zajedničkim sednicama dve Pokrajinske sekcije Društva lekara Vojvodine – za ginekologiju i onkologiju, a u okviru razmatranja uspostavljanja strategije rane detekcije karcinoma u Vojvodini.
 • Predavanje na Edukacionom sastanku lekara Doma zdravlja Inđija, posvećenom skriningu raka debelog creva.
 • Predavanje na Godišnjoj skupštini Udruženja kolo-proktologa Srbije, posvećenoj Nacionalnoj strategiji ranog otkrivanja karcinoma debelog creva.

Objavio je knjigu:

 • B. Gudurić, M. Breberina i D. Jovanović: Rak debelog creva u Vojvodini. Vojvođanska akademija nauka i umetnosti i Institut za onkologiju, 2009, p. 280.

Saopštio je radove:

 • Gudurić, B., Breberina, M., Jovanović, D. i Petrović, D.: Results of Four Years Work on the Trial of Screening for Colorectal Cancer in Vojvodina: Fourth Scientific-Technical Meeting, InterRegioSci 2009, Novi Sad, 2009, p. 96.
 • Gudurić, B. i Jovanović, D.: Skrining kolorektalnog karcinoma – vojvođanska iskustva. Medicinska akademija SLD-a Beograd, Simpozijum o kolorektalnom karcinomu u organizaciji Medicinske akademije i MF Niš, 2009, primljeno u štampu za monografiju Detekcija kolorektalnog karcinoma u Srbiji, urednika Nagorni Aleksandar.
 • Gudurić, B., Breberina, M., Petrović, T., Mikov, M.: Our Results with Colorectal Cancer Screening in Vojvodina – Pilot Study. Poster (P-93), IV ESCP Kongresu (European Society of Colo-Proctology), 2009, Prag.

2008

U julu 2008. godine izabran je za generalnog sekretara VANU. Posle izbora za profesora emeritusa na Univerzitetu u Novom Sadu, za Medicinski fakultet, ponovo je uvršten u nastavnu delatnost i to u dodiplomskoj nastavi: Medicinska
etika na engleskom jeziku, za Englesku školu Medicinskog fakulteta, i za poslediplomsku nastavu: Doktorske studije onkologije za školsku 2008/09. godinu. Bio je član Redakcionog odbora „Medicinskog pregleda” časopisa Društva lekara
Vojvodine (od 2003), Member Editorial Board European Journal of BUON Atina (od 1999), Archives of Oncology Sremska Kamenica (od 1993) i Arhiv za Gastro-entero-hepatologiju SLD Beograd (od 1997).
Rukovodio je projektom VANU „Rana detekcija karcioma debelog creva i rektuma kod različitih etičkih skupina Vojvodine“.

Objavio je poglavlje u knjizi:

Gudurić, B. (2009). Our Experiences in Screening of the Colorectal Cancers in Vojvodina. 269-271. In: Tumorji debelega črevesa in danke (Colorectal tumours) (eds. Anton Cerar, Borut Štabuc i Boštjan Luzar). Ljubljana: Narodna univerzitetska knjižnica.

Objavio je i saopštio radove:

 • Gudurić, B., Breberina, M., Kukić, B. (2008). First Results of the Colorectal Cancer Screening in Vojvodina (2008). Third Scientific-Technical Meeting „Inter-RegioSci 2008“, maj 2008, str.79.
 • Gudurić, B. (2008). Skrinig kolorektalnog karcinoma u Vojvodini primenom testova na okultnu krv u stolici. Poster br. 34. X simpozijum Udruženja kolorektalnih hirurga Srbije, oktobar 2008, Beograd (štampan u knjizi sažetaka Posteri-34).
 • Gudurić, B., Jovanović, D., Breberina, M., Petrović, T., Mikov, M. (2008). Early Detection of Colorectal Cancers in Different Ethnical Groups in Vojvodina – Pilot study. Poster (P-263), X World Congress on Gastrointestinal Cancer, 25-28. June 2008, Barcelona, postavljeno na Veb stranicu: www.postersessiononline.eu/aula vis.aps?congreso=104747951.
 • Gudurić, B., Jovanović, D., Breberina, M., Petrović, T, Mikov, M, (2008). Early Detection of Colorectal Cancers in Different Ethincal Groups in Vojvodina – Pilot study in Annals of Oncology. Official Journal of the European Society for Medical Oncology. Vol. 19/Suppl.6, vi95.

Održao je predavanje po pozivu:

Our Experiences in Screening of Colorectal Cancers in Vojvodina. XXXIX Memorijal Janeza Plasnika, Institut za anatomiju i patologiju Medicinskog fakulteta u Ljubljani posvećenom raku debelog creva, decembar 2008.