akademik Tomislav Ketig – redovni član

2018.

U toku 2018. godine Gospodin Ketig je ispoljio svoju aktivnost oko proučavanja istorije podunavskih Švaba. Za svoj doprinos i pomoć oko očuvanja uspomene na Švabe koje su nekada živele na ovoj teritoriji Fondacija podunavskih Švaba „Zavičajna kuća“ dodelila mu je “Nagradu za čestitost“ na svečanosti u Sremskim Karlovcima.

Tokom godine radio je na sociološko-istorijskoj studiji:

- VOJVODINA – SAMOSVOJNA GEOPOLITIČKA I CIVILIZACIJSKA CELINA

koju je objavio u Zborniku Vojvođanskog kluba u Novom Sadu i saopštio na savetovanju pod nazivom:

Sto godina Vojvodine u Srbiji (1918 – 2018).

Rad saopšten na skupu:

  • Ketig, Vojvodina – samosvesna geopolitička i civilizacijska celina, Savetovanje: Sto godina Vojvodine u Srbiji (1918 – 2018), juni 2018.

2016 i 2017

Tomislav Ketig, dopisni član VANU, je bio glavni urednik Enciklopedije Vojvodine. Bio je član Međunarodnog udruženja pisaca PEN, Društva književnika Vojvodine, Društva hrvatskih književnika i Hrvatskog društva pisaca, saradnik kao i selektor Američkog biografskog institute ABI (American Biographical Institute) za Srbiju. Pored toga gospodin Kertig je objavio dve knjige koje su imale dobar odziv kod čitalaca.

Objavljene knjige:

  • Ketig, T., Razgovor s usudom, Matica hrvatska, Zagreb, 2016.
  • Ketig, T., Karusel raspetih, Prometej, Novi Sad, 2016.

2014

Dopisni član – Glavni je urednik Enciklopedije Vojvodine i autor više članaka za Enciklopediju. U okviru projekta „Odnos privatizacija u evropskim reformskim zemljama i uticaj na društveno stanje u Srbiji i Vojvodini“ obradio je temu „Kulturni život u Vojvodini i Novom Sadu kao njegovom dominantnom središtu od 1946. do 2014. viđen kroz uticaj društvenih promena, sa naglaskom na književnu sferu“.
Dobitnik je Nagrade Balint Vujkov – Dida za životno delo za 2014. godinu. Objavljen mu je roman Damin gambit u izdanju Matice hrvatske u Subotici. Pristupno predavanje u VANU pod nazivom Zajednički kulturni identiteti nacionalnih kultura na prostorima nekadašnje Jugoslavije održao je 17. aprila 2014. Tekst predavanja je objavljen u časopisu Politikon.

2013

Izabran je za dopisnog člana VANU 2013. Bio je glavni urednik Enciklopedije Vojvodine i autor više članaka za Enciklopediju.
Bio je aktivni učesnik na okruglim stolovima i savetovanjima o kulturi i kulturnoj politici.

Napisao je sledeće knjige, koje su predate izdavačima:

  • Damin gambit (roman, izdavač: Hrvatska riječ, Subotica).
  • Karusel raspetih (roman, izdavač: Prometej, Novi Sad).
  • Razgovori sa Usudom (zbirka pesama, izdavač: Matica hrvatska, Zagreb).