Prof. Em. dr Ištvan Bikit (1945 – 2023)

 

  • Dopisni član Vojvođanske akademije nauka i umetnosti od 2013.
  • Rođen 01.01.1945. godine u Novom Sadu. Diplomirao 1967. na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, magistrirao 1970. na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu i doktorirao 1976. na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu
  • Redovni profesor Univerziteta u Novom Sadu u užoj naučnoj oblasti Nuklearna fizika od 1987. U penziji od 2013.
  • e-mail: bikit@df.uns.ac.rs

 

Oblast istraživanja

Bavi se naučnim istraživanjima nuklearne strukture i retkih nuklearnih procesa, razvojem i primenama nuklearne spektroskopije i radioekologijom. U toku svoje naučno-stručne delatnosti dao je značajan doprinos u razvoju aktivnih metoda nisko-fonske zaštite gama spektrometara, otkriću dvostrukih beta raspada pozitronskih emitera, određivanju efektivnog perioda polueliminacije 137Cs iz životne sredine,otkricu novog pobudjenog stanja izotopa barijuma kao i otkriću skrivenih penetracionih efekata u monopolnoj konverziji.

U okviru specijalizacije, usavršavanja i naučne saradnje je više puta boravio na Univerzitetu Sussex u Brightonu (V.Britanija), u Međunarodnom centru za teorijsku fiziku (ICTP) u Trstu (Italija), u Institutu Laue-Langevin u Grenoblu (Francuska), u Nacionalnom Institutu za nauku i tehnologiju (NIST) u Geithersburgu (SAD) i u Institutu za izotope mađarske akademije nauka (Budimpešta).

U okviru naučno-istraživačke delatnosti u domaćim i međunarodnim časopisima objavio je 330 naučnih radova, od kojih je 100 objavljeno u međunarodnim časopisima. Baza Google Scholar prepoznaje 613 citata prof. dr Bikita uz h-index: 12 i i10-index: 20. Prema podacima Referalnog centra Matice srpske I.Bikit ima 477 citata od kojih je 115 samocitata.

 

Odabrane publikacije

1. I. Bikit, J.Slivka, I.Anicin, L.Marinkov, A.Rudic and W.D.Hamilton: PHOTOACTIVATION OF 111Cd WITHOUT A ’’NONRESONANT’’ CONTRIBUTION, Physical Review C, 35 (1987) , pp. 1943

2. M. Vesković, I. Bikit, I. Aničin, W. D. Hamilton, J. Copnell, M. Krmar and J. Slivka: SOME ASPECTS OF THE 111Cd LEVEL SCHEME, Physical Review C, 42 (1990), pp. 558

3. I. Bikit, I. Aničin, J. Slivka, M. Krmar, J. Puzović and Lj. Čonkić: POPULATION OF THE 283 keV LEVEL OF 137Ba BY THE β-DECAY OF 137Cs, Physical Review C, 6 (1996) pp. 3270

4. I. Bikit, M. Krmar, J. Slivka, M. Vesković and Lj. Čonkić: NEW RESULTS ON THE DOUBLE β-DECAY OF IRON, Physical Review C,  58 (1998) pp. 2566

5. I. Bikit, L. Lakosi, J. Sáfár and Lj. Čonkić: DEPOPULATION OF 180mTa BY BREMSSTRAHLUNG, Physical Review C, 59 (1999), pp. 2272

6. I. Bikit, L. Lakosi, J. Sáfár and Lj. Čonkić: DEEXCITATION OF 180mTa BY 60Co GAMMA-RAYS, The Astrophysics Journal, 522 (1999), pp. 419

7. I. Bikit, N. Žikić-Todorović, J. Slivka, M: Vesković, M. Krmar, Lj. Čonkić, J. Puzović and I.V. Aničin: Double beta decay of 50Cr, Physical Review C, 67 (2003), pp. 658011

8. I.Bikit, D.Mrđa, I.Aničin and M.Vesković: Comment on ‘‘Electron and gamma background in CRESST detectors”, Astroparticle Physics, 34 (2010), pp. 139

9. T. Nemes, D. Mrda, I. Bikit: Absolute activity measurement of 152Eu sources with a single detector, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, 648 (2011), pp. 114-123

10. D. Mrda, I. Bikit, M. Veskovic, J. Slivka, N. Todorovic, J. Nikolov, S. Forkapic, K. Bikit: Time resolved spectroscopy of cosmic-ray muons induced background, Astroparticle Physics 42 (2013), pp. 103-111

11. I. Bikit: Gamma Rays: Technology, Applications and Health Implications, Nova Science Publishers Inc. (2013) (ISBN: 978-1-62257-697-5)

12. K. Bikit, J. Nikolov, I. Bikit, D. Mrda, N. Todorovic, S. Forkapic, J. Slivka, M. Veskovic: REINVESTIGATION OF THE IRREGULARITIES IN THE 3H DECAY, Astroparticle Physics 47 (2013), pp. 38–44

 

Kursevi na dodiplomskim i poslediplomskim studijama

Prof. dr Ištvan Bikit na Diplomskim akademskim studijama fizike – Masteru drži nastavu iz sledećih predmeta: Nuklearna fizika, Nuklearna instrumentacija i Viši kurs nuklearne fizike. Na Doktorskim akademskim studijama fizike prof. dr Ištvan Bikit drži nastavu iz sledećih predmeta: Eksperimentalne tehnike i metode nuklearne fizike i Osnovne interakcije i struktura atomskog jezgra.

Takođe, tokom 2013. godine postao je gostujući profesor na Univerzitetu Prince of Songkla na Tajlandu.

Prof. dr Ištvan Bikit je bio mentor na oko 30 diplomskih radova iz oblasti nuklearne fizike. Rukovodio je izradom 4 magistarske teze i 4 doktorske disertacije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu.

Koautor je 4 univerzitetska udžbenika.

 

Doprinos u oblasti transfera znanja

Bio je rukovodilac više naučnih projekata iz fundamentalnih i eksperimentalnih istraživanja iz nuklearne fizike, a trenutno je rukovodilac projekta pod nazivom Nuklearne metode istraživanja retkih događaja i kosmičkog zračenja kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. U okviru ovih istraživanja je rukovodio izradom više doktorskih disertacija.

Profesor Bikit je radio na FP6 projektu ILIAS (Integrated Large Infrastructure for Astroparticle Science) i bio je član međunarodnog rukovodećeg tima novog projekta ILIAS NEXT.

U našoj zemlji je organizovao tri skupa nuklearnih fizičara i fizičara čestica: 1985. godine u Čortanovcima gde je okupio nuklearne fizičare iz SFRJ, zatim 1996. na Kopaoniku i 2007. u Novom Sadu.

 

Druge važne informacije

Bio je direktor Instituta za fiziku u više mandata, prodekan i dekan Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu u dva mandatna perioda.

Prof. dr Ištvan Bikit je osnivač i rukovodilac dve laboratorije u okviru Katedre za nuklearnu fiziku, Departmana za fiziku u Novom Sadu: Laboratorije za ispitivanje radioaktivnosti uzoraka i doze jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja i Laboratorije za etaloniranje gama spektrometara i aktivnosti radioaktivnih izvora gama emitera. Obe laboratorije su akreditovane kod Akreditacionog tela Srbije.

Recenzirao je naučne radove za časopis Applied Radiation and Isotopes i po pozivu američkog izdavača NOVA uređuje naučnu monografiju sa nazivom Gamma Rays: Technology, Applications and Health Implications. Bio je dugogodišnji glavni urednik časopisa Journal of Research in Physics koji izdaje PMF u Novom Sadu.

Govori mađarski i engleski jezik, služi se nemačkim jezikom.

 

Članstva

Prof. dr Ištvan Bikit je bio prvi predsednik Upravnog odbora Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Republike Srbije. Član je Matičnog odbora za fiziku Republičkog Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj. Potpredsednik je Upravnog odbora Društva fizičara Srbije i član Upravnog odbora Astronomskog društva Novi Sad.