akademik Vukadin M. Leovac – član Predsedništva

 • Dopisni član Vojvođanske akademije nauka i umetnosti od 2006.
 • Rođen 14.03.1943. u Glisnici kod Pljevalja. Diplomirao 1966. na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, magistrirao 1975. i doktorirao 1978. na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu.
 • Nakon 44 godine radnog staža otišao u penziju 1.10.2011.
 • E-mail: vukadin.leovac@dh.uns.ac.rs

Oblasti istraživanja

Bavi se naučno-istraživačkim radom u oblasti neorganske, odnosno koordinacione hemije i utemeljivač je naučnih istraživanja u ovim granama hemije na Univerzitetu u Novom Sadu. Predmet njegovog naučnog interesovanja su sinteze, fizičko-hemijska, strukturna, a u novije vreme i biološka ispitivanja novih kompleksnih jedinjenja prelaznih metala sa različitim klasama N-, O-, S-, Se- i P-vezivnih polidentatnih organskih liganada, među kojima preovlađuju ligandi tipa Šifovih baza i derivata pirazola.

Odabrane publikacije:

 • Leovac, V., Babin, M., Canić, V., Gerbeleu, N.V. (1980): Darstellung und Eigenschaften der Ni(II) Komplexe mit S-Methylthiosemicarbazid. Z. Anorg. Allg. Chem., 471: 227-232.
 • Leovac, V.M., Češljević, V.I., Galešić, N. (1988): Synthesis, crystal and molecular structure and spectra of S-methyl-N(1)-salicylidene-N(4)-α-methoxypicolyl-isothiosemicarbazido-nickel(II). Polyhedron, 7: 2641-2647.
 • Leovac, V.M., Ivegeš, E.Z., Galešić, N., Horvatić, D. (1989): The complexes of UO2(II) with S-methyl-1,4-bis(salicylidene)isothiosemicarbazide (H2L) [UO2(L)A] (A = MeOH, EtOH, DMF). Crystal structure of [UO2(L)DMF]. Inorg. Chim. Acta, 162: 277-280.
 • Leovac, V.M., Herak, R., Prelesnik, B., Niketić, S.R. (1991): Synthesis and structure of μ-oxo-bis{[pentane-2,4-dionebis(S-methylisothiosemicarbazonato-k2N,-N“)(3-)]iron (IV)}. J. Chem. Soc. Dalton Trans., 2295-2299.
 • Kukushkin, V.Yu., Aleksandrova, E.A., Leovac, V.M., Ivegeš, E.Z., Belsky, V.K., Konovalov, V.E. (1992): Dehydrohalogenation and dimeric complex formation proceeded at the solid-phase heating of trans-[Pt(3-methyl-4-acetyl-5-aminopyrazole)(dimethyl sulphoxide)Cl2]. X-ray structure of the di-μ-N1,N2-(3-methyl-4-acetyl-5-aminopyrazolate)bis(dimethylsulphoxide)dichlorodiplatinum(II) Polyhedron,11: 2691-2696
 • Leovac, V.M., Ribár, B., Argay, Gy., Kálmán, A., Brčeski, I. (1996): Synthesis and X-ray crystal structure of the first phosphorus-bonded thiosemicarbazone complex [2-(diphenylphosphino) benzaldehyde thiosemicarbazonato(1-)]pyridine-nickel(II)-nitrate. J. Coord. Chem., 39: 11-19.
 • Tomić, Z. D., Leovac, V. M., Pokorni, S. V., Zobel, D., Zarić, S. D. (2003): Crystal structure of bis[acetone-1-naphthoylhydrazonato]copper(II) and investigations of intermolacular interactions. Eur. J. Inorg. Chem., 1222-1226.
 • Leovac, V. M., Mészáros-Szécsényi, K., Vojinović-Ješić, Lj. S., Češljević, V. I., Markov, S., Wadsten, T. (2006):Copper(II) and zinc(II) complexes with pyridoxilidene and salicylidene Girard-T hydrazone. J. Therm. Anal. Cal.,86: 379-384.
 • Leovac, V.M., Tomić, Z.D., Kovacs, A., Joksović, M.D., Jovanović, Lj.S., Mészáros-Szécsényi, K. (2008): Cobalt(II) complexes with disubstiuted 3-aminopyrazole derivative: Mononuclear Co(II) complex with in situ prepared formamidine ligand. J. Organomet. Chem., 693: 77-86.
 • Leovac, V.M., Bogdanović, G.A., Jovanović, L.S., Joksović, L., Marković, V., Joksović, M.D., Denčić, S.M., Isaković, A., Marković, I., Heinemanne, F. W., Trifunović, S., Đalović, I. (2011): Synthesis, characterization and antitumor activity of polymeric copper(II) complexes with thiosemicarbazones of 3-methyl-5-oxo-1-phenyl-3-pyrazolin-4-carboxaldehyde and 5-oxo-3-phenyl-3-pyrazolin-4-carboxaldehyde, Journal of Inorganic Biochemistry, 105: 1413-1421.
 • Leovac, V.M., Češljević, V.I.( 2002): Koordinaciona hemija izotiosemikarbazida i njegovih derivata, PMF, Novi Sad, 1-139. (Monografija).

Predavanja na fakultetu

Na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu držao je nastavu iz predmeta Opšta hemija, Neorganska hemija I i II, Koordinaciona hemija i Neorganska sinteza i metode karakterizacije. U ranijem periodu za studente hemije Prirodno-matematičkog fakulteta u Prištini, odnosno u Kosovskoj Mitrovici i Metalurško-tehnološkog fakulteta u Podgorici držao je nastavu iz Neorganske hemije i Višeg kursa neorganske hemije.

Druge važne informacije

Koautor je preko 190 naučnih radova od kojih je većina (preko 170) objavljena u međunarodnim časopisima. Ima više od 1200 citata (ISI), od kojih su preko 800 citati drugih autora, što ga svrstava na vodeće mesto u Vojvodini. Ima razvijenu naučnu saradnju sa mnogim istraživačima iz inostranstva. Rukovodio je izradom 6 višegodišnjih naučno-istraživačkih projekata, od kojih je jedan bilateralni (Slovenija). Sada je rukovodilac jednog pokrajinskog projekta i saradnik na republičkom projektu. Bio je mentor 11 doktorskih disertacije i tri magistarske teze. Pod njegovim mentorstvom urađeno je oko 80 diplomskih radova, saopštenja na studentskim naučnim konferencijama, nagradnih studentskih radova, tema polaznika Republičkog centra za talente i dr. Stalni je saradnik istraživačke stanice Petnica, a bio je saradnik Republičkog centra za talente. Autor je dva udžbenika i koautor više praktikuma i jedne naučne monografije. Bio je direktor Instituta za hemiju, predsednik Nastavnog veća PMF u Novom Sadu i višegodišnji predsednik i član Komisije za polaganje stručnih ispita iz hemije. Bio je član Ekspertske komisije, odnosno Matičnog odbora i Komisije za naučna zvanja Ministarstva nauke Republike Srbije.

Višegodišnji je član Naučnog odbora savetovanja hemičara Srbije. Zaslužni je član Srpskog hemijskog društva (2000). Dobitnik je prve nagrade Ministarstva nauke Republike Srbije (2004), Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine (2006, 2010), Oktobarske nagrade grada Novog Sada (2006), Medalje Srpskog hemijskog društva za trajan i izvanredan doprinos nauci (2009) i Nagrade za životno delo udruženja univerzitetskih nastavnika i naučnika Vojvodine (2011).

Članstvo

Srpsko hemijsko društvo – Hemijsko društvo Vojvodine, Upravni odbor Srpskog hemijskog društva, Srpsko kristalografsko društvo, Redakcioni odbor časopisa J. Serb. Chem. Soc., Upravni odbor saveza društava Vojvodine za borbu protiv raka.