akademik Slobodanka Latinović – član Predsedništva

 • Dopisni član Vojvođanske akademije nauka i umetnosti od 2004, šef Katedre za oftalmologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
 • Rođena 29.11.1944. u Novom Sadu. Diplomirala 1968. na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, završila specijalizaciju iz oftalmologije 1974. na Klinici za očne bolesti u Novom Sadu, magistrirala 1978. i doktorirala 1982. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.
 • Šef odseka za vitreoretinalnu hirurgiju na Klinici za očne bolesti Kliničkog centra u Novom Sadu.
 • e-mail: slatinns@eunet.rs

Oblasti istraživanja

Početkom osamdesetih, među prvima kod nas, uvodi modernu hirurgiju oka kod glaukoma, katarakte, retinalnu i vitreorealnu hirurgiju kod oboljenja mrežnjače, povreda oka. Uvodi različite laserske procedure (1986), sve do Excimer lasera u refraktivnoj hirurgiji 2002. godine. U saradnji sa Institutom za majku i dete uvela je 1991. god. Program za rano otkrivanje i lečenje retinopatije kod prevremeno rođene dece. Od 1996. do 2001. izvodi naučni
projekat Kvalitet života i stratifikacija rizika kao originalni naučni metod merenja rezultata očnih operacija. Učestvuje u višegodišnjoj evropskoj studiji praćenja rezultata operacije katarakte (EUCOSG 1998-2004). Bazična naučna istraživanja su iz oblasti morfofiziologije, hematookularne barijere, autoregulacije intraokularnog pritiska i poremećaja cirkulacije kod glaukoma. Brojna klinička istraživanja se odnose na savremene hirurške i laserske metode lečenja glaukoma, katarakte, dijabetične retinopatije, ablacije retine i povrede oka. Postavila je novu, savremenu metodu za evaluaciju postoperativnih rezultata, ne samo kroz klinička merila, već i kroz objektivnu ocenu subjektivnog stanja
pacijenata u odnosu na vid i kvalitet života. Na osnovu priloženog rada, Savezno Ministarstvo za nauku i tehnologiju je 2002. imenuje za eksperta iz oftalmologije.

Odabrane publikacije

 1. Latinović S, Virno M, Pecori-Giraldi J.: Morphodynamics of the Iris Circulation in Experimentally-Induced Changes in Intraocular Pressure. ( Fr.) Ophthalmologie 1988;2(5):419-22
 2. Latinović S.: Quality of Life after Intraocular Operations. Qual Life Res 1997;6(7-8):676/ab211
 3. Latinović S, Jakovljević Đ, Potić Z.: New Approaches and Methods for Assessing Quality of Life in Patients with Intraocular Surgery. Qual Life Res 1998;7(7):622
 4. Tomić Z, Pavlović S, Latinović S.: Surgical Treatment of Penetrating Ocular Injuries with Retained Intraocular Foreign Bodies. Eur J Ophthamol.1996;6:322-326
 5. Virno M, Pellegrino N, Pecori-Giraldi J, Latinović S.: Vascular Effects of Adrenergic Drugs and Their Action on Intraocular Pressure. (Gr.) Klin Monatsbl Augenheilkd 1977;170(4) :570-8 (12ref. )
 6. Latinović S, Masic V, Bursac S.: LASEK for Low to Moderate Ametropia. Ophthalmology, Monduzzi Editore 2003; 133-137
 7. Latinović S.: Practical Ophthalmology. Med.Fak.1990;


Predavanja i kursevi

Redovni profesor i šef Katedre na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, naučna oblast Oftalmologija. Predavanja i kursevi za studente opšte medicine, stomatologije i strane studente. Organizator i izvođač poslediplomskih studija i specijalizacija iz oftalmologije, pozivni predavač (Lugano, Temišvar), internacionalni vitroretinalni kurs, kurs iz katarakte, Phako kursevi (Bukurešt 1999, ESCRS Wiena 1999, Budapest, Novi Sad 2002). Koordinator Internacionalnog ispita iz oftalmologije za celu zemlju ICO 2001.

Druge važne informacije – pohađanje kurseva

 • 1975-1990. University Eye Clinic (La Sapienza), Rome, Italy (Prof G.B. Bietti, Prof. M. Pannarale)
 • 1980. University Eye Clinic, Essen, Germany (Prof. Mayer Schwickerat)
 • 1981-1998. Eye Hospital, Rotterdam, Holland and Middelheim Hospital, Antwerpen, Belgium – Department of vitreoretinal surgery (Dr. R. Zivojnovic)
 • 1983. University Eye Clinic (Croix Rousse), Lyon, France (Prof. M. Bonnet)
 • 1982. Rottchild Foundation-Eye Institute, Paris, France (Prof. A. Rosa)

Članstvo u međunarodnim i domaćim asocijacijama

ISLD-DLV (od 1971- povelja SLD), DOV (2003), Italian Ophthalmology Society (1980-2000), European Council for Cataract Surgery (1989), ESCRS (1993), EVERS (1995), American Academy of Ophthalmology (1997), EVRS (2000), Bord member of Mediteranean Society (1990), South East European Society of Ophthalmology
(2004), Honor member of Romanian Ophthalmology Society (1992) and South East European Society of Ophthalmology (2004).