akademik Miloš Tešić

 • Dopisni član Vojvođanske akademije nauka i umetnosti od 2004, redovni član od 2013. Generalni sekretar VANU 2004–2008. i 2012-.
 • Rođen 22.12.1941. u Novom Sadu. Diplomirao 1965. na Mašinskom fakultetu, a magistrirao 1974. na Odseku za upravljanje poslovnim sistemima na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Doktorirao 1977. na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta Georg August u Göttingenu (SR Nemačka).
 • Redovni profesor za predmete iz naučne oblasti Poljoprivredno mašinstvo na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.
 • e-mail: tesic@uns.ac.rs

Oblasti istraživanja:

Radio na usavršavanju i razvoju mašina i postupaka za žetvu, doradu, transport i korišćenje krmnog bilja i obnovljivih izvora energije iz ratarstva, biogas postrojenja, te mašina za ubiranje i postrojenja za sušenje lekovitog bilja. Istraživanja i afirmaciju Katedre za poljoprivredno mašinstvo razvijao kroz stalne kontakte i dobru saradnju sa kolegama iz struke u Beogradu, Zagrebu, Ljubljani, u Nemačkoj (Stuttgart, Göttingen, Freising, Weihenstephan, Bonn, Potsdam), Budimpešti, Gödöllou, Pragu, Nitri. Objavio je oko 300 radova u časopisima i na naučno-stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu. U četrdesetak radova koautor je sa kolegama iz Nemačke. Koautor 7 tehničkih rešenja mašina primenjenih u praksi. Koautor 2 odobrena patenta. Mentor 4 doktorske disertacije. Član komisija za odbranu i ocenu doktorata na Univerzitetima Novom Sadu, Zagrebu, Ljubljani, Minhenu.

Odabrane publikacije

 1. Siegel W., Tešić M.: Der Stromungswiederstand von Kornermaisschuttungen – Grundlagen der Landtechnik, 19(1969): 4, 12-15.
 2. Tešić M. (1977): Das Verdichten unter Nährstoffaufschluss von Futterpflanzen in Matrizenpressen (Compression of Fodder in Martix-presses and Increasing of Nutrition Value), Universität Georg August, Göttingen.
 3. Tešić M.: Principi rada mašina za žetvu travnatih materijala. Univerzitetski udžbenik, Institut za mehanizaciju, Novi Sad, 1984.
 4. Tešić M., Veselinov B., T. Krmpotić (1985): Evaluation of Maize Straw Harvesting Procedures, Biomasss Round Table Conference, Serbian Academy of Sciences and Arts, Academy of Sciences and Arts of Vojvodina and Hungarian Academy of Sciences, Aranđelovac Proceedings, pp 5.
 5. Müller J., Reisinger G., Kišgeci J., Kotta E., Tešić M. and W. Mühlbauer (1989): Development of a Greenhouse-Type Solar Dryer for Medicinal Plants and Herbs, Solar & Wind Technology, 6, 5, 532-530.
 6. Martinov M., Tešić M., und J. Müller (1992): Erntemachine fuer Kamille (Chamomile Harvester) Landtechnik, 47, 10, 505-507.
 7. Tešić, M. and M. Martinov. 2008. News in RES policy, production and use in Serbia 2007. In Scarlat, N., Moner-Gerona, M., Sidki Uyar, T. ed.: „Data Gathering on Renewable Energies for New Member States and Candidate Countries“, European Commission, Joint Research Centre, Institute for Energy, Istanbul, Turkey 13-15 November 2007, Proceedings, 224-239. EUR 23558 EN, ISBN 978-92-79-10407-7, ISSN 1018-5593
 8. Tešić M, Kiš F. et al.: Mogućnost proizvodnje i korišćenja biodizea u AP Vojvodini, Monografija. Vojvođanska akademija nauka i umetnosti, 173 str,ISBN978-8685889-22-6
 9. Tešić, M., Kiss, F., Zavargo, Z. (2011): Renewable energy policy in he Republik of Serbia, Renewable and Sustainable Energy Reviews 15, 752-758
 10. Đatkov, Đ., Effenberger, M., Lehner, A., Martinov, M., Tešić. M., Gronauer, A. (2012):New method for assessing the performance of agricultural biogas plants, RenewableEnergy 40(1):104-112

Druge važne informacije i članstvo

Šef Katedre za poljoprivredno mašinstvo bio je od 1978. do 1999. Direktor Instituta za mehanizaciju (1981-1984). Studijski boravci u Francuskoj, Italiji, Kini, Poljskoj, Grčkoj, Albaniji. Ispred Reformske demokratske stranke Vojvodine bio je član Izvršnog odbora Skupštine grada Novog Sada, zadužen za saobraćaj i puteve (1995. i 1996). Na Fachhochschule Weihenstephan u Triesdorfu, Nemačka, radio kao profesor dva semestra, 2001-2002, gde je na redovnim i poslediplomskim studijama predavao predmet Poljoprivredna tehnika. Predsednik Komisije za mašinsku tehniku (1992-1995.) i Komisije za poljoprivrednu tehniku (2001-2004.) Naučno – nastavnog veća Univerziteta. Rukovodilac nekoliko istraživačkih i razvojnih projekata za fondove za nauku i privredne organizacije, sa 5-30 istraživača u timu. Osnivač i stalno aktivni vodeći član Vojvodjanskog i Jugoslovenskog društva za poljoprivrednu tehniku. Urednik časopisa “Savremena poljoprivredna tehnika” (1991-2003), a i časopisa “Agricultural Engineering” od osnivanja 1995. do 2003. Rukovodilac jugoslovenskog tima u nemačko-jugoslovenskom naučnoistraživačkom projektu “Razvoj postrojenja i postupaka za solarno sušenje lekovitog bilja” (1986-2002) i TEMPUS projekta u kojem su učestvovali univerziteti iz 6 zemalja (2002-2004). Član kolegijuma diektora Nacionalnog programa energeske efikasnosti Ministarsva nauke Srbije (2004-2009). Bio je među osnivačima Novosadskog kluba i Vojvođanskog kluba. Osnivač i predsednik Alexander von Humboldt – DAAD Alumni kluba pri Univerzitetu u Novom Sadu.