Trenutno se nalazite na: Dopisni članovi

Prof. dr Jovan Komšić

Dopisni član Vojvođanske akademije nauka i umetnosti Rođen 16. 12. 1952. u Laćarku – opština Sremska Mitrovica, AP Vojvodina, Republika Srbija. Diplomirao 1975, magistrirao 1985 i doktorirao 1993. na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Redovni profesor Sociologije na Ekonomskom...

Mr Miroslav Štatkić

Dopisni član Vojvođanske akademije nauka i umetnosti od 2010. Rođen 11. oktobra 1951. u Prizrenu. 1977. diplomirao na Fakultetu  muzičke umetnosti u Beogradu, smer kompozicija (u klasi prof. Josif Enrika) sa delom – Muzika 77 za orgulje, mešoviti hor i veliki simfonijski...
Strana 2 od 212