Trenutno se nalazite na: Dopisni članovi

prof. dr Slobodanka Latinović

Dopisni član Vojvođanske akademije nauka i umetnosti od 2004, šef Katedre za oftalmologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Rođena 29.11.1944. u Novom Sadu. Diplomirala 1968. na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, završila specijalizaciju iz oftalmologije 1974. na Klinici za očne bolesti u Novom...

Mr Miroslav Štatkić

Dopisni član Vojvođanske akademije nauka i umetnosti od 2010. Rođen 11. oktobra 1951. u Prizrenu. 1977. diplomirao na Fakultetu  muzičke umetnosti u Beogradu, smer kompozicija (u klasi prof. Josif Enrika) sa delom – Muzika 77 za orgulje, mešoviti hor i veliki simfonijski...
Strana 2 od 212