Trenutno se nalazite na: Redovni članovi

akademik Rudolf Kastori – član Predsedništva

Inostrani član Mađarske akademije nauka od 1998. redovni član Vojvođanske akademije nauka i umetnosti od 2004, redovni član Jugoslovenske inženjerske akademije od 2006. (sada Inženjerska akademija Srbije). Rođen 08.10.1935. u Karlovcu (Hrvatska). Diplomirao 1958, a doktorirao 1963. na...

akademik Vukadin M. Leovac

Dopisni član Vojvođanske akademije nauka i umetnosti od 2006. Rođen 14.03.1943. u Glisnici kod Pljevalja. Diplomirao 1966. na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, magistrirao 1975. i doktorirao 1978. na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Nakon 44 godine radnog staža otišao u penziju...

akademik Milorad Miloradov

Dopisni član Vojvođanske akademije nauka i umetnosti i Jugoslovenske inženjerske akademije od 2004. Redovni član Vojvođanske akademije nauka i umetnosti od 2010. Rođen 12.06.1933. u Rumenki. Diplomirao 1958, magistrirao 1967 i doktorirao 1978. na Građevinskom fakultetu Univerziteta u...

akademik Endre Pap

Redovni član Vojvođanske akademije nauka i umetnosti od 2006 (dopisni član VANU od 2004), predsednik VANU od 2008. do 2012. Rođen 26.02.1947. u Malom Iđošu. Diplomirao 1970. na Prirodno – matematičkom fakultetu u Novom Sadu, magistrirao 1973. na Prirodno–matematičkom fakultetu u Beogradu, a...

akademik József Szalma-član Predsedništva

Dopisni član Vojvođanske akademije nauka i umetnosti od 2004. Spoljni član javnog tela Mađarske akademije nauka od 2000. Redovni član Vojvođanske akademije nauka i umetnosti od 2010. Rođen 09.01.1948. u Zrenjaninu. Diplomirao na građanskopravnom smeru. Pravnog fakulteta u Novom Sadu 1970....
Strana 2 od 212