Trenutno se nalazite na: Redovni članovi

akademik Branimir Gudurić

Dopisni član Vojvođanske akademije nauka i umetnosti od 2004. i Medicinske Akademije SLD, Beograd, od 2002. godine. Redovni član Vojvođanske akademije nauka i umetnosti od 2010. Rođen 05.02.1940. u Nišu. Diplomirao 1963. i magistrirao 1973. na Medicinskom fakultetu u Beogradu, a doktorirao 1976. na...

akademik Sava Halugin

Dopisni član Vojvođanske akademije nauka i umetnosti od 2006. Rođen 17. aprila 1946. u Novom Kneževcu. 1968. upisuje fakultet likovnih umetnosti u Beogradu, vajarski smer, a 1972. diplomira. 1978. završava poslediplomske studije i dobija zvanje magistra likovne umetnosti – vajarstva. Ima više od...

akademik Vukadin M. Leovac – član Predsedništva

Dopisni član Vojvođanske akademije nauka i umetnosti od 2006. Rođen 14.03.1943. u Glisnici kod Pljevalja. Diplomirao 1966. na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, magistrirao 1975. i doktorirao 1978. na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Nakon 44 godine radnog staža otišao u penziju...

akademik Endre Pap

Redovni član Vojvođanske akademije nauka i umetnosti od 2006 (dopisni član VANU od 2004), predsednik VANU od 2008. do 2012. Rođen 26.02.1947. u Malom Iđošu. Diplomirao 1970. na Prirodno – matematičkom fakultetu u Novom Sadu, magistrirao 1973. na Prirodno–matematičkom fakultetu u Beogradu, a...

akademik József Szalma

Dopisni član Vojvođanske akademije nauka i umetnosti od 2004. Spoljni član javnog tela Mađarske akademije nauka od 2000. Redovni član Vojvođanske akademije nauka i umetnosti od 2010. Rođen 09.01.1948. u Zrenjaninu. Diplomirao na građanskopravnom smeru. Pravnog fakulteta u Novom Sadu 1970....

akademik Livija Cvetićanin – Predsednik

Dopisna članica Vojvođanske akademije nauka i umetnosti od 2013. Rođena 7. aprila 1952. godine. Diplomirala 1975. godine na Mašinski fakultetu u Novom Sadu, magistrirala 1977. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu. Doktorirala 1981. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom...
Strana 2 od 3123