Trenutno se nalazite na: Aktivnosti članova

Tomislav Ketig – dopisni član

Izabran je za dopisnog člana VANU 2013. Bio je glavni urednik Enciklopedije Vojvodine i autor više članaka za Enciklopediju. Bio je aktivni učesnik na okruglim stolovima i savetovanjima o kulturi i kulturnoj politici...

prof. dr. Jovan Komšić – dopisni član

Redovni profesor na predmetu Sociologija na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Departman za evropsku ekonomiju i biznis, Novi Sad; predavač na interdisciplinarnim master evropskim studijama Univerziteta u Novom Sadu (CAESAR) za predmete Politički sistem Evropske unije i Evropske regionalne politike...

prof. dr Slobodanka Latinović – dopisna članica

Tokom 2013. kao redovni profesor nastavlja svoj rad na teorijskom i praktičnom obrazovanju studenata optometrije na Departmanu za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Kao koordinator International Council of Ophthalmology (ICO education, London) sprovodi međunarodni ispit...

Mladen Markov – dopisni član

Tokom 2011. godine bavio se pripremom građe za svoj naredni istorijski roman. Piše knjigu „Pogled unazad“. Pristupno predavanje „Kad su živi zavideli mrtvima – traktat o „Smutnom vremenu“ održao je 9. juna 2011...

prof. dr Svetozar Nićin – dopisni član

U toku školske 2012/2013. godine držao je predavanja na dodiplomskoj nastavi na Medicinskom fakultetu iz predmeta Hirurgija – kardiohirurgija. Rukovodio je nastavom iz uže specijalizacije iz Kardiohirurgije. Bio je koordinator za predmet Aktuelnosti u hirurgiji i anesteziji na doktorskim studijama na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu...

Radomir Folić – dopisni član

Izabran je za dopisnog člana VANU 2013. godine. Redovni je član Inženjerske akademije Srbije. Na Fakultetu tehničkih nauka u 2013. godini predavao je predmete Betonski mostovi i Zidane konstrukcije (studentima građevinarstva), a Metod naučnog rada arhitektima za stepen master, a na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu u Nišu...
Strana 3 od 41234