Trenutno se nalazite na: Aktivnosti članova

akademik Sava Halugin – redovni član

Izabran je za redovnog člana VANU 2013. godine. Radio je na realizaciji skulptura, skica, crteža i zabeleški. Organizovao je samostalne i zajedničke izložbe kako u zemlji tako i u inostranstvu. Vršio je postavke skulptura u slobodnom prostoru u zemlji, a i šire...

akademik Vukadin M. Leovac – redovni član

Izabran je za redovnog člana VANU 2013. godine Tokom 2013. godine rukovodio je projektom VANU „Sinteza i karakterizacija kompleksa metala sa biološki aktivnim ligandima“, koji je finansirao Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine...

akademik Slobodanka Latinović – redovna članica

Tokom 2013. kao redovni profesor nastavlja svoj rad na teorijskom i praktičnom obrazovanju studenata optometrije na Departmanu za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Kao koordinator International Council of Ophthalmology (ICO education, London) sprovodi međunarodni ispit...

Miroslav Štatkić – dopisni član

Redovni je profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Predaje Kompoziciju, Orkestraciju i Elektronsku muziku. Vodi klasu studenata na studijskom programu Kompozicija i rukovodi radom laboratorije za Muzičku tehnologiju na Departmanu muzičke umetnosti Akademije umetnosti u Novom Sadu...

Pero Zubac – dopisni član

Izabran je za dopisnog člana VANU 2013. godine. U 2013. godini realizovan je njegov scenario sa Katarinom Janković igrano-dokumentarnog filma Doba Dunđerskih („Košutnjak film“, Beograd). O knjigama Pera Zubca pisali su: Ratomir Rale Damjanović, Anđelko Erdeljanin, Jovanka Simić i Goran Labudović Šarlo...
Strana 3 od 3123